Kestävän kasvun Satakunta

EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF) rahoitettava Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen tavoitteena on selvittää ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja mukaan lukien digitaaliset palvelut.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien entistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hanke edistää osaltaan Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.

Hanke koostuu kolmesta investoinnista;

  • Investointi 4.1. Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.
  • Investointi 4.2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.
  • Investointi 4.4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Satakunta – Suomen kestävän kasvun ohjelma – Innokylä

Jaa sivu