Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

09.12.2022 - 29.05.2023 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Tässä erikoistumisoulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri tilanteissa. Koulutettuja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Toteutusaika: 12.9.2022–29.5.2023

Lähiopetuspäivät:
Syksy 2022: 12.-13.9., 17.10., 14.-15.11. sekä 12.12.

Kevät 2023: 16.-17.1., 13.2., 13.3., 24.4. sekä 29.5.

Sisältö

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op) sisältäen
Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
Valinnaiset opinnot (5 op) (valitaan toinen opintojakso):
Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op)
Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op) sisältäen
Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)

Jaa sivu