Haku Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutukseen (30 op)

14.09.2023 - 28.05.2024 SAMK Porin kampus

Haku on käynnissä 28.5.2023 asti osoitteessa https://www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/erikoistumiskoulutukset/

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Sisältö

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op) :
Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
Valinnaiset opinnot (5 op), valitaan toinen opintojakso: Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op) tai Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op):
Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)

Jaa sivu