Ikääntyneen ihmisen oikeudellinen turva

21.09.2023 - 21.09.2023 Sataedu, Ulvila (TEAMS)

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät ikäätyneiden kanssa, kuten kotihoidossa ja palveluasumisessa tai palveluohjauksessa. Koulutus soveltuu myös vammaispalveluissa ikääntyneiden kanssa työskenteleville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö:
– käytännönläheisesti asiaa hoitotahdosta, edunvalvontavaltuutuksesta sekä edunvalvonnasta ja näiden eroista
– käsitellään esimerkkitapauksia asiakastilanteista
– voit lähettää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä etukäteen 7.9.2023 mennessä osoitteeseen maaria.hemia@sataedu.fi

Kouluttajana varatuomari Terhi Aro, Oy Edulogi Ab

Koulutus toteutetaan TEAMS-yhteydellä.

Jaa sivu