Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

14.09.2023 - 02.11.2023 SAMK, Porin kampus

Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus noudattaa Mieli ry.:n suunnittelemaa rakennetta ja sisältöä. Se kehitetty tukemaan lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Lapset puheeksi® -työ tukee esimerkiksi lasten koulunkäyntiin liittyvissä tai vanhempien työ- tai terveystilanteeseen liittyvissä muutoksissa tai huolissa.

Lapset puheeksi® -menetelmän avulla rakennetaan lapsen/nuoren ja vanhempien sekä muiden lapsen/nuoren elämän tärkeiden ihmisten välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen/nuoren arkipäivän sujumiseen keinoja.
Lapset puheeksi® -työn päämääränä on lapsen/nuoren hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. Työskentelyn tavoitteena on lapsen/nuoren arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä ottaen huomioon lapsen/nuoren erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Jaa sivu