Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (30 op)

03.07.2023 - 20.09.2022 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kampus, Satakunnankatu 23

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön
ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Tällä erikoistumiskoulutuksella
saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai
perustason (A) vastuutehtävissä.
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opintojen sisältö
■ Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
■ Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
■ Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
■ Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Jaa sivu