Toiminnan kehittäminen Leanin ja palvelumuotoilun avulla -koulutuskokonaisuus

21.09.2022 - 14.12.2022 Satasairaala

Koulutuksen kohderyhmänä on Satakunnan hyvinvointialueen työntekijät.
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät hyödyntämään Leanin ja palvelumuotoilun menetelmiä hoito- ja
palveluprosessien kehittämisessä.
Kouluttaja toimii suunnittelija Sanna Suominen
Sisältö:
1. koulutuskerta: Johdatus Lean-ajatteluun
2. koulutuskerta: Toiminnan nykytilan ymmärtäminen
3. koulutuskerta: Kehittämistyön suunnitteleminen
4. koulutuskerta: Asiakasymmärryksen vahvistaminen
5. koulutuskerta: Lean-päivittäisjohtaminen

Koulutusohjelma

Jaa sivu