Koulutukset

08.01.2022 - 08.05.2022 | Opetus ja osaaminen
Haku avoimen AMKin polkuopintoihin SAMKiin

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi! Onko tähtäimessäsi AMK tai ylempi AMK -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta sinulla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi AMK tai ylempi AMK -koulutusohjelmaan. Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän mukana AMK tai YAMK opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Polkuopintojen opiskeluaika on vuosi. Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän kautta


12.01.2022 - 12.01.2023 |
Birgitta -tilauskanavan käyttäjäkoulutus

OSTi -tilauskanava poistuu Logistiikka – ja hankintakeskuksen materiaalitilauksien käytöstä ja se korvataan Birgitta nettikaupalla. ei koske siis lääke-/apteekkitilauksia Koulutusohjelma


02.03.2022 - 02.03.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot, Opetus ja osaaminen
Luovat menetelmät sosiaalialan asiakastyössä (lasten ja nuorten parissa toimivat) 2.3.2022 klo 9-11

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Satakunnassa tai muualla Pikassos-alueella työskentelevät lastensuojelun ammattilainen! Avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon ammattilaiset. Muut lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat sosiaalialan ammattilaiset. Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien sosiaalialan ammattilaisten tietoutta kulttuurihyvinvoinnista ja luovien menetelmien mahdollisuuksista sosiaalialan työssä, vahvistaa kohderyhmän ammattilaisten mahdollisuuksia käyttää kuva- ja sanataiteen menetelmiä asiakastyössä sekä


10.03.2022 - 10.03.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot, Opetus ja osaaminen, Tutkimus
Rakenteellisen sosiaalityön foorumi 10.3.2022 klo 9-11:30

Rakenteellisen sosiaalityön foorumi 10.3.2022 klo 9-11:30   Kohderyhmänä ovat Satakunnassa toimivat sosiaalityöntekijä, sosionomit sekä muut aiheesta kiinnostuneet sote-alan ammattilaiset.  Foorumin tavoitteena on lisätä keskustelua rakenteellisesta sosiaalityöstä alueella, tarjota areena keskustelulle. Vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön asemaa ja osaamista Satakunnassa. Kehittää rakenteellista sosiaalityötä ja sen tekemisen tapoja yhteiskehittämisen keinoin.   Ohjelma: Klo 9:00        Tervetuloa ensimmäiseen rakest-foorumiin! Minka Leino-Holm,


31.03.2022 - 31.03.2022 |
Ratkaisukeskeinen työtapa – menetelmä asiakkaan näkökulmien huomioimiseen

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta osasta, joista molemmista järjestetään kaksi saman sisältöistä tilaisuutta. Osallistu oman aikataulusi mukaisesti, kaikki tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä. OSA I torstai 31.3.2022 klo 12.30-15.30 tai perjantai 1.4.2022 klo 8.30-11.30 OSA II 3.6.2022 klo 8.30-11.30 Katso tarkemmin: tästä


27.04.2022 - 27.04.2022 |
Lean-koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus sisältää neljä koulutuskertaa. On suositeltavaa osallistua jokaisella kerralla, mutta voit osallistua myös yksittäiseen koulutukseen. 1. koulutuskerta to 17.3.2022 klo 12.30 – 16.00 Satasairaala, N2 auditorio tai Teams-kokous 2. koulutuskerta ke 4.5.2022 klo 12.30 – 16.00 Satasairaala, N2 auditorio tai Teams-kokous 3. koulutuskerta to 19.5.2022 klo 12.30 – 16.00 Satasairaala, N2 auditorio tai Teams-kokous 4.


09.05.2022 - 12.08.2022 | Opetus ja osaaminen
Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op (verkko-opinnot / SAMK, Avoin AMK)

Työkykykoordinaattorikoulutuksen aikataulut: Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5op): ma 5.9.2022 klo 13:00 – 16:15 pakollinen webinaari ke 28.9.2022 klo 17:30 – 19:30 vapaaehtoinen ohjausilta to 13.10.2022 klo 13:00 – 16:15 pakollinen webinaari Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5op): ti 25.10.2022 klo 13:00 – 16:15 pakollinen webinaari to 10.11.2022 klo 17:30 – 19:30 vapaaehtinen ohjausilta to


25.05.2022 - 25.05.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot, Opetus ja osaaminen, Tutkimus
Rakenteellisen sosiaalityön foorumi II: Voiko kirjaamalla muuttaa maailmaa?

… niin, voiko? Tervetuloa kuulemaan ajatuksia herättäviä puheenvuoroja sosiaalihuollon kirjaamisen merkityksestä yhteiskunnalle, ammattilaiselle ja asiakkaalle. Hox! Tämä aamupäivä saattaa muuttaa käsityksesi sosiaalihuollon kirjaamisesta pysyvästi. Katso lisää ja ohjelma Satasoten sivuilta. Yhtenä Sosiaalihuollon kansallisen kehittämisohjelman (THL) kärkenä on rakenteellinen sosiaalityö. Tätä mukaillen teema on nostettu yhdeksi Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osa-alueeksi. Kuten sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies


02.06.2022 - 02.06.2022 | Opetus ja osaaminen
Monisairas potilas

Satakunnan yleislääkärit järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston, Turun Yliopiston, Keski-Satakunnan sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän, Satasairaalan ja Verman Oy:n kanssa koulutuksen Kohderyhmänä koulutukselle on kaikki perusterveydenhuollon ja yksityissektorin yleislääkärit sekä muut asiasta kiinnostuneet lääkärit. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat Monisairas potilas Käypä hoito-suositukseen sekä ennakoivan hoitosuunnitelman käyttöön ja etälääkärivastaanoton mahdollisuuksiin monisairaan potilaan hoidossa.   Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!


21.06.2022 - 21.06.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Asiakaslähtöinen kehittäminen

Asiakaslähtöinen kehittäminen (ASP02MS22POR) Opintojen sisältö: – kansalaisten tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ajankohtaisanalyysi – toimintaympäristön muutosanalyysi – kestävän kehityksen edistämisen keinot asiakastyössä – asiakas- ja kumppanuuslähtöiset palvelujen sekä työmuotojen ja -käytäntöjen kehittämis- ja innovaatiomenetelmät – saumattomien palveluketjujen toimintamallit Opintojen tavoitteena on, että opiskelija yhteistyössä kuunnellen työelämää ja asiakasta kehittää toimintamalleja ja toimintakäytäntöjä joustaviksi kokonaisuuksiksi. Opintosuorituksen kuvaus


01.09.2022 - 01.09.2022 |
Työturvallisuuskorttikurssit hyvinvointialueen henkilöstölle

Työturvallisuuskorttikurssia suositellaan etenkin niille työntekijöille ja esihenkilölle, joilla on menossa kortti umpeen tänä vuonna. Koulutus on suunnattu tulevan hyvinvointialueen työntekijöille ja esihenkilöille. Ohjelma


07.09.2022 - 07.09.2022 | Opetus ja osaaminen
Palliatiivinen kipu –koulutus

Satasairaalan Palliatiivisen hoidon yksikön järjestämä alueellinen koulutus, jonka kohderyhmänä on Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa palliatiivisen kivun hoidon osaamista. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!  


14.09.2022 - 14.09.2022 |
Kulttuurista ja taiteesta hyvinvointia – Satakulttuuria-hankkeen päätöstilaisuus PERUTTU

Kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Päätöstilaisuudessa esitellään Satakulttuuria-hankkeen aikana tehtyjä kulttuurihyvinvoinnin kokeiluja. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä kulttuurin keinoin hyvinvointia ja arjessa jaksamista sekä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuurielämyksiin. Tilaisuus on PERUTTU  


19.09.2022 - 31.01.2023 |
Avaimet haavahoidon osaamiseen -koulutuskokonaisuus

Kirurgian poliklinikan Haavakeskus toteuttaa koulutuskokonaisuuden Avaimet haavahoidon osaamiseen – moniammatillisen näkökulman sisältämä koulutus; luentoja ja workshopeja   Kohderyhmänä terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka kokevat mielenkiintoa haavahoitoa kohtaan ja tarvitsevat työssään lisätietoa aiheesta. Tavoitteena on tarjota monipuolinen tietopaketti helpottamaan käytännön haavahoitotyötä erilaisissa työympäristöissä, lisätä haavahoidon ammattitaitoa. Koulutusohjelma Koulutuksien ajankohdat: 19.9.2022, 20.10.2022, 17.11.2022 ja 31.1.2023


22.09.2022 - 22.09.2022 |
Trakeostomoidun potilaan hoito

Koulutuksen kohderyhmänä on Satakunnan hyvinvointialueen työntekijät. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa trakeostomoidun potilaan hoidon osaamista. Kouluttaja Linda Luoma,Steripolar Ohjelma  Miksi trakeostomia tehdään?  Kanyylien erot ja valintaan vaikuttavat asiat.  Hengitysteiden imeminen ja trakeostomian hoito.  Lopuksi pääsette hypistelemään itse erilaisia trakeostomia kanyyleja sekä kokeilemaan mm. imua ja sidosten vaihtoa. Kaksi samansisältöistä koulutusta klo


22.09.2022 - 22.09.2022 |
Työturvallisuuskorttikurssi hyvinvointialueen henkilöstölle

Työturvallisuuskorttikurssia suositellaan etenkin niille työntekijöille ja esihenkilölle, joilla on menossa kortti umpeen tänä vuonna. Koulutus on suunnattu tulevan hyvinvointialueen työntekijöille ja esihenkilöille. Ohjelma


27.09.2022 - 27.09.2022 | Opetus ja osaaminen
Itsetuhoisen nuoren tunnistaminen ja kohtaaminen

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hanke järjestää koulutuksen, jonka kohderyhmänä on nuoria työssään kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta, asian puheeksi otosta ja avun tarpeen arvioinnista. Miten reagoida nuoren itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin sekä millainen itsetuhoisuus vaatii päivystykseen


29.09.2022 - 29.09.2022 |
Lastentautien alueellinen koulutusiltapäivä

Kohderyhmänä  äitiys- ja lastenneuvoloissa työskentelevät ammattilaiset Koulutuksen tavoitteena yhteistyön kehittäminen sekä tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Koulutusohjelma


03.10.2022 - 18.11.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Opetuksen ajoitus 03.10.2022 – 18.11.2022 Ilmoittautumisaika 04.08.2022 08.00 – 12.09.2022 23.55 Tavoite- ja sisältökuvaus: Opiskelija • tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita • tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta-, arviointi- ja viestintäkäytäntöjä • osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia • osaa käyttää palvelumuotoilua • tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja •


Ilmoita koulutus sivustolle

Ilmoita koulutus