Tiedote tutkijoille

2/2023

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu

Suomen Akatemian talvihaun 2024 hakuilmoitukset on julkaistu Akatemian verkkosivuilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Haut alkavat 15.11.2023 ja päättyvät 17.1.2024.

Hakijoiden tueksi järjestetään aiempien vuosien tapaan Ask & Apply -tilaisuuksia. Tilaisuudet toteutetaan temaattisina webinaareina ja tallenteet tilaisuuksista ovat katsottavina tallenteina Akatemian verkkosivuilta hakuajan loppuun saakka.

Talvihaussa 2024 haettavana oleva rahoitus:

• Akatemiahankkeet, kaikki tutkimusalat
• Akatemiatutkijat
• Kliiniset tutkijat
• Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma

Lisätietoja: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/

Yhteyshenkilö:
Vesa Varpula
Suomen Akatemia
vesa.varpula@aka.fi
+358 29 533 5131

VTR-tutkimusrahoitusta saanut tutkija, muista antaa selvitys marraskuun aikana

Selvitys VTR -tutkimusrahoituksen käytöstä annetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy Satakunnan hyvinvointialueen sivuilta.

Yhteiswebinaari: Sote-tietoja tutkimuskäyttöön 11.12.2023

Tervetuloa Findatan ja rekisterinpitäjien yhteiseen asiakastilaisuuteen kuulemaan, miten sote-tietoja haetaan toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen. Tilaisuudessa käydään esimerkkien kautta läpi koko prosessi lupahakemuksesta aineiston poimintaan ja tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Samalla kuulet vinkkejä siitä, miten vältät pahimmat sudenkuopat ja varmistat, että aineisto on sitä mitä tarvitset.
Puheenvuoroja luvassa muun muassa HUS:lta, Kelalta, Tilastokeskukselta, Varhalta ja Findatalta.

13:0013:05Tilaisuuden avaus
13:0513:15Hypoteettisen tutkimuksen esittely ja neuvonta: mistä lupa haetaan?
13.1514:15Aineiston kuvaus ja hakemuskäsittelyn kulku
Aineistokuvauksessa huomioitavaa, esimerkkinä syntymärekisteri

Noora Purmonen, Terveyden ja hyvinvoinnin

laitosLuvan hakeminen Findatalta ja Kapseli käyttöympäristö

Annika Rahkonen ja Paula Nurmi, Findata

Tilastokeskuksen lupaprosessi ja Fiona-käyttöympäristö

Hannes Tenhola ja Stella Rummukainen, Tilastokeskus
14:1514:30Tauko
14:3015:30Aineiston poiminta ja jatkotutkimus
Kui vart sitä ei löydy, vaik mää ole sen kirjannu? (Miksi dataa ei löydy, vaikka se on kirjattu?)

Harttu Toivonen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Aineistopoiminnan toteutus

Timo Korhonen, Kela

Rekisteritutkimuksesta jatkotutkimukseen ja jatkotutkimuksen haasteet

Mikko Seppänen, HUS
15:30Yhteenveto ja osallistujien kysymykset
16:00Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Sote-tietoja tutkimukseen -yhteiswebinaari – Findata

Vuoden 2023 tieteellisten julkaisujen keruu

Julkaisutiedot toimitetaan 2.1.2024 mennessä
tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja.

Julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:
• Julkaisun tulee sisältää uutta, tieteellistä tai ammatillista sisältöä.
• Julkaisu perustuu kirjoittajan tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.
• Kirjoittajalla on yhteys terveydenhuollon yksikköön.
• Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla (maksusta tai maksutta).
• Lehdellä tulee olla kirjoittajasta riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää lehdessä julkaistavista julkaisuista.
Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pääkirjoitukset ja kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimitetut teokset) ja niiden luvut, väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit.
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että ne julkaisujen kirjoittajat tunnistetaan, jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Sääntönä on, että kirjattavaksi hyväksytään vain ne julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa.

Tiedot julkaisuista kerätään seuraavasti:

• laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan julkaisun tekijät,
julkaisun nimi, julkaisuvuosi, julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja
julkaisun sivunumerot sekä linkki julkaisuun
• lähettäkää luettelo sähköpostitse tutkimusrahoitus@sata.fi, otsikoksi julkaisutiedot 2023

Kaikki vuonna 2023 julkaisseet satakuntalaiset tai Satakunnasta rahoitusta saaneet tutkijat:

• Jos työskentelette Satakunnan hyvinvointialueella, toimittakaa tiedot sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
• Perusterveydenhuollon ja muita toimijoita pyydetään kokoamaan oman alueensa tutkijoiden julkaisutiedot ja toimittamaan ne sähköpostitse ohjeen mukaisessa muodossa
Satakunnan tutkijoiden deadline on 2.1.2024, eikä sitä saa ylittää, sillä Satakunnan tiedot kootaan yhteen ja toimitetaan Varhaan 5.1.2024 mennessä.
On tärkeää, että kaikki julkaisut saadaan tiedoksi, sillä julkaisumäärät vaikuttavat alueelle saatavaan valtion tutkimusrahoitukseen.

NPT-symposium
VI Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium
15.-16. helmikuuta 2024 (Sokos Hotel Triplassa, Helsingissä)
#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Symposiumin teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan varmistaminen uusissa sote-rakenteissa
Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.
Tapahtuma antaa erinomaista tilannekuvaa sekä eväitä näyttöön perustuvan toiminnan varmistamiseksi uusissa sote-rakenteissa
Tapahtuman järjestävät Hotus ja HUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus
Lue lisää ohjelmasta tapahtumasivuilta: https://www.hotus.fi

Tutkimusneuvonta

Satakunnan hyvinvointialue tukee alueellaan tapahtuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa.
Tutkimuksen tekoon liittyviä neuvoja voi kysyä osoitteista:
Tutkimuslupa – Satakunnan hyvinvointialue ja Tutkimusrahoitus – Satakunnan hyvinvointialue

Tutkimuslupa

Satakunnan hyvinvointialueella tutkimusten ja opinnäytetöiden toteuttamien edellyttää tutkijalta tai opiskelijalta luvan hakemista. Lupaa tulee hakea kehittämiseen, innovaatioihin tms. tarkoituksissa silloin, kun kyseessä on
• Toisiolain mukainen rekisteritiedon käyttö ja lain mukainen luvan myöntäjätaho on Satakunnan hyvinvointialue.
• Kehittämistoiminnassa toteutettava tiedonkeruu, jossa kerätään tietoa asiakkaille suunnatuilla kyselyillä.
• Testbed-toiminnassa toteutettavat innovaatiokokeilut.
• Muu mahdollinen asiakkaille tai henkilöstölle suunnattu tiedonkeruu, joka ei ole katsottavissa organisaation normaaliin toimintaan kuuluvaksi.

Tietoa tutkimusluvan hakemisesta ja tutkimuslupalomakkeet löytyvät:
Tutkimuslupa – Satakunnanhyvinvointialue

Tutkimusrahoitus

Tietoa hyvinvointialueen tutkimusrahoituksen hakuprosessiin liittyvistä asioista ja rahoitushakuun sisältyvät lomakkeet löytyvät:
Tutkimusrahoitus – Satakunnanhyvinvointialue

1/2023

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku on käynnissä!

Satakunnan hyvinvointialueen tutkimusrahoitushaku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on avoinna 15.11.2023 asti. Nyt haettavaa rahoitusta voi käyttää vuoden 2024 loppuun asti.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tutkimusrahoitus@sata.fi

Sähköpostin otsikkona tulee olla tutkimusrahoitushaku.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Satakunnan hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä. 

Molempien lomakkeiden täyttöavuksi on tehty ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Lisätty 14.11.2023 klo 15.30

Huom! Hyvinvointialueen VTR-rahoitusta hakeva tutkija:

Hakulomakkeen joissain kohdin rivitys ei toimi, mikäli tekstiä on paljon.

Tarvittaessa voit lähettää tiedot, jotka eivät lomakkeeseen mahdu, erillisenä Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoja annetaan sähköpostitse: tutkimusrahoitus@sata.fi

Lisätietoa aiheesta antaa

tutkimusrahoitus(at)sata.fi