Palveluintegraation vaikuttavuus Länsi-Suomen YTA-alueella (PaLSu)

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet muodostavat Länsi-Suomen yhteistyöalueen. Alueen taloudellinen tilanne on haastava ja edellyttää palvelujärjestelmän uudistamista. Sote-palvelujen uudistamisen keskeisiä teemoja ovat integraatio ja vaikuttavuus. Tutkimusnäyttö integraation vaikuttavuudesta on kuitenkin rajallista.

Tässä hankkeessa tutkitaan sote-palvelujen integraatiovaikuttavuutta. Hankkeen tavoitteena on tutkia palveluketjun ja menetelmien sekä toimintamallien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Toisena tavoitteena on vaikuttavien ja kustannusvaikuttavien tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä vaikuttavuustutkimuksen mahdollisuuksien parantaminen.

Jaa sivu