Koulutukset

01.01.2022 - 31.12.2022 | Opetus ja osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus

Uudistettu Sosiaali- ja terveysalan Turvallisuusosaaja -koulutus 7h (ent. sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus) on Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuuskoulutus sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja oppilaitoksille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perusvalmiudet sosiaali- ja terveysalan henkilöstön sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen omassa toimintaympäristössään. Koulutuksen sisällön painotusalueita on mahdollista muokata eri kohderyhmien tarpeisiin ja ne voidaan


09.08.2022 - 26.05.2023 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Tässä erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa. Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kolmella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita. Toteutusaika: 8.9.2022-26.5.2023 Lähiopetuspäivät: 2022: 8.-9.9.,


01.09.2022 - 30.12.2022 | Opetus ja osaaminen
Kinestetiikkakoulutus

Kinestetiikkakoulutus koostuu työpajapäivistä, joissa käydään läpi käytännön harjoittelua erilaisissa asiakkaan avustamistilanteissa, ihmisen toimintojen tarkastelemista liikkumisen näkökulmasta sekä kinestetiikan käsitteiden työstämistä oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoitteita ja saat itsellesi koulutusmateriaalit mukaan. Kinestetiikkakoulutuksen voit tilata omalle työyhteisöllesi. Koulutus voidaan järjestää työpaikallanne tai vaihtoehtoisesti Sataedun tiloissa.


09.09.2022 - 21.12.2022 | Opetus ja osaaminen
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia ja noudattaa Satakunnan ammattikorkeakoulun monialaisen koulutustoimikunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon: – Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op – Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op – Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op – Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op Koulutuksen keskiössä on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen


14.09.2022 - 08.12.2022 | Opetus ja osaaminen
Näyttö käyttöön Tutkimusklubit syksy 2022

Tutkimusklubien tavoitteena on  kannustaa etsimään tutkittua tietoa hoitotyöhön liittyvistä aiheista, lisätä tutkitun tiedon ja tutkimusten lukemista sekä tietämystä alan tutkimustuloksista. Tarkoituksena on sekä edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä, että tukea henkilöstön elinikäistä oppimista. Kohderyhmänä ovat hoitotyöntekijät, esihenkilöt ja opiskelijat Ohjelma 14.9.2022 kello 14.00–15.00 20.9.2022 kello 14.30–15.30 6.10.2022 kello 14.30–15.30 20.10.2022 kello 14.30–15.30 15.11.2022 kello 14.30–15.30 17.11.2022


19.09.2022 - 30.11.2022 |
Avaimet haavahoidon osaamiseen -koulutuskokonaisuus

Kirurgian poliklinikan Haavakeskus toteuttaa koulutuskokonaisuuden Avaimet haavahoidon osaamiseen – moniammatillisen näkökulman sisältämä koulutus; luentoja ja workshopeja   Kohderyhmänä terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka kokevat mielenkiintoa haavahoitoa kohtaan ja tarvitsevat työssään lisätietoa aiheesta. Tavoitteena on tarjota monipuolinen tietopaketti helpottamaan käytännön haavahoitotyötä erilaisissa työympäristöissä, lisätä haavahoidon ammattitaitoa. Koulutusohjelma Koulutuksien ajankohdat: 19.9.2022, 20.10.2022, 17.11.2022 ja 30.11.2022


21.09.2022 - 14.12.2022 |
Toiminnan kehittäminen Leanin ja palvelumuotoilun avulla -koulutuskokonaisuus

Koulutuksen kohderyhmänä on Satakunnan hyvinvointialueen työntekijät. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät hyödyntämään Leanin ja palvelumuotoilun menetelmiä hoito- ja palveluprosessien kehittämisessä. Kouluttaja toimii suunnittelija Sanna Suominen Sisältö: 1. koulutuskerta: Johdatus Lean-ajatteluun 2. koulutuskerta: Toiminnan nykytilan ymmärtäminen 3. koulutuskerta: Kehittämistyön suunnitteleminen 4. koulutuskerta: Asiakasymmärryksen vahvistaminen 5. koulutuskerta: Lean-päivittäisjohtaminen Koulutusohjelma


03.10.2022 - 18.11.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

Opetuksen ajoitus 03.10.2022 – 18.11.2022 Ilmoittautumisaika 04.08.2022 08.00 – 12.09.2022 23.55 Tavoite- ja sisältökuvaus: Opiskelija • tuntee monituottajamalleja ja tietää niiden laadun ja valvonnan perusteita • tuntee projekti- ja hanketoiminnan rahoitusta-, arviointi- ja viestintäkäytäntöjä • osaa tehdä oman alan projekti- ja hankehakemuksia • osaa käyttää palvelumuotoilua • tuntee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja •


03.10.2022 - 16.12.2022 | Kehittäminen ja innovaatiot
Yhteiskunnallisen yrityksen ohjauksen ja neuvonnan osaaja

Opintojakso sopii erityisesti korkeakoulujen ja muiden yrityshautomoiden sekä erilaisten yrityspalvelujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille. Opintojakso vahvistaa ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä sekä niistä keinoista, joilla yhteiskunnallista yritystoimintaa edistetään. Koulutuksen aikana kerrytät työkalupakkiisi yhteiskunnallisen yritystoiminnan ohjaamisen ja neuvonnan välineitä, joita voit soveltaa työssäsi. Opintojakson suoritettuasi Tiedät mitä yhteiskunnalliset yritykset ja niiden ekosysteemit ovat. Ymmärrät yhteiskunnallisten yritysten oikeudellisia


03.10.2022 - 03.10.2022 |
Kipupumppukoulutus

Kipupumppukoulutus on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille Satakunnan alueen lääkäreille sekä sairaanhoitajille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kipupumpun käytön osaamista. Koulutusohjelma


04.10.2022 - 19.10.2022 | Opetus ja osaaminen
Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajaksi ja -arvioijaksi aikoville tai  jo toimiville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää työelämässä toteutettavan osaamisen hankinnan ja arvioinnin prosessi. Koulutus antaa valmiudet näytön arviointiin. Sataedu Ulvilassa järjestettävän koulutuksen koulutuspäivät: 4.10, 11.10. ja 18.10.2022 klo 12.30-16.00 Sataedu Kankaanpäässä järjestettävän koulutuksen koulutuspäivät: 5.10, 12.10. ja 19.10.2022 klo


04.10.2022 - 04.10.2022 |
Kriisityön koulutus

Kohderyhmänä perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ensihoidon ja pelastusalan ammattilaiset, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiutta tunnistaa ja kohdata kriisissä oleva ihminen sekä osaamista tukea ja vahvistaa kriisistä selviytymistä. Kouluttaja Soili Poijula, toimitusjohtaja, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), tutkija sekä työnohjaaja Sisältönä koulutuksessa on traumaattisen menetyksen kohdanneen


04.10.2022 - 04.10.2022 |
Skolioosi koulutusiltapäivä

Koulutuksen kohderyhmänä on lastenneuvoloiden lääkärit ja terveydenhoitajat, kouluterveydenhoidon lääkärit ja hoitajat, perusterveydenhuollon fysioterapeutit, muut lasten ja nuorten terveydenhoidon ammattilaiset. Tavoitteena on selventää, mikä on skolioosi sekä yhtenäistää käytäntöjä, milloin lapsi / nuori tulee lähettää erikoissairaanhoitoon ryhtivirheen / skolioosin vuoksi. Tavoitteena on myös yhtenäistää ryhdin ja rangan liikkuvuuksien mittauskäytäntöjä, antaa tietoa skolioosileikkauksen preoperatiivisesta ohjauksesta sekä esitellä


05.10.2022 - 09.11.2022 | Opetus ja osaaminen
Tukiviittomat -koulutus

Koulutus on suunnattu asiasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia viittomien käyttöön arjen sujuvuuden helpottamiseksi. Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittomat soveltuvat kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä. Koulutuspäivät: 5.10, 12.10, 19.10, 2.11. ja 9.11.2022 klo 17.00-18.30 Ilmoittaudu koulutukseen 21.9.2022 mennessä.


06.10.2022 - 06.10.2022 |
Lähi- ja etävastaanottoja; miten hyvinvointialueella perustason (lääkäri)vastaanotot toteutetaan

Koulutus on suunnattu kaikille perusterveydenhuollon ja yksityissektorin yleislääkäreille sekä muille asiasta kiinnostuneille lääkäreille. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat hyvinvointialueen perustason lääkärivastaanottojen toteuttamissuunnitelmiin ja suunnitelmien taustoihin, sekä etävastaanottojen mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. koulutusohjelma


11.10.2022 - 11.10.2022 |
Asiakas vieraasta kulttuurista -koulutus: Kohti monimuotoista työyhteisöä avoimella asenteella Satakunnassa

Koulutus on suunnattu maahanmuuttaneiden kanssa eri aloilla työskenteleville, mm. työllisyyden asiantuntijoille ja työnantajille, opetusalan ja järjestöjen toimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutus on osa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuutto-/kotoutumistyötä tekevien asiantuntijoiden sekä työnantajien ja työllisyyden hoidon parissa työskentelevien tietoutta siitä, millaista tukea työperäiset tulijat kaipaavat työyhteisöön ja


12.10.2022 - 12.10.2022 |
Kriisityön koulutus

Kohderyhmänä perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ensihoidon ja pelastusalan ammattilaiset, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiutta tunnistaa ja kohdata kriisissä oleva ihminen sekä osaamista tukea ja vahvistaa kriisistä selviytymistä. Kouluttaja Soili Poijula, toimitusjohtaja, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), tutkija sekä työnohjaaja Sisältönä koulutuksessa on traumaattisen menetyksen kohdanneen


12.10.2022 - 12.10.2022 |
Lean-tietoisku

Koulutuksen kohderyhmä on Satakunnan hyvinvointialueen työntekijät. Tavoitteena on, että osallistujilla on ymmärrys siitä, mitä Lean on ja he pystyvät hyödyntämään Lean-ajattelun perusteita oman työnsä jatkuvassa parantamisessa. Kouluttajana suunnittelija Sanna Suominen Sisältö:  Mitä Lean on?  Mistä voin aloittaa?  Siisteys ja järjestys  Vakiointi  Visuaalisuus  Mistä voin jatkaa? Koulutusohjelma


12.10.2022 - 12.10.2022 | Opetus ja osaaminen
Musiikin hyvinvointivaikutukset – vinkkejä musiikin käyttöön ohjaustilanteissa

Koulutus soveltuu lähihoitajille ja henkilöille, jotka tekevät kasvatus- ja ohjaustyötä, ikäihmisten tai vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Musiikilla on tutkitusti terveyttä edistäviä ja jopa parantavia vaikutuksia. Se auttaa muun muassa positiivisten tunteiden vahvistamisessa, muistin virkistämisessä  ja oppimisessa. Koulutuspäivän aikana saat vinkkejä ja ohjausta arjen ohjaustilanteisiin, matalalla kynnyksellä. Musiikin eri keinoin voit lisätä


12.10.2022 - 07.12.2022 | Opetus ja osaaminen
Perhehoitajakoulutus

Koulutukseen osallistuja saa tietoa ja kokemuksia ikäihmisten perhehoidosta sekä valmiudet toimia ikäihmisten perhehoitajana. Koulutuksen sisältö: tietoa perhehoidosta turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta vanhuus ei tule yksin – sairaudet ja haasteet arjessa ikäihmisen hyvä arki ikäihminen ja perheet muutoksessa kokemuksia perhehoidosta perhehoitajan asema Koulutus sisältää itsenäisesti toteutettavia tehtäviä, verkko-opiskelua ja lähitapaamisia, arvioinnin sekä todistuksen koulutuksesta. Koulutuspäivät 12.10,


Ilmoita koulutus sivustolle

Ilmoita koulutus