Koulutukset

13.01.2023 - 31.12.2023 | Opetus ja osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus

Uudistettu Sosiaali- ja terveysalan Turvallisuusosaaja -koulutus 7h (ent. sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus) on Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuuskoulutus sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja oppilaitoksille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perusvalmiudet sosiaali- ja terveysalan henkilöstön sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen omassa toimintaympäristössään. Koulutuksen sisällön painotusalueita on mahdollista muokata eri kohderyhmien tarpeisiin ja ne voidaan


13.01.2023 - 31.12.2023 | Opetus ja osaaminen
Kinestetiikkakoulutus

Kinestetiikkakoulutus koostuu työpajapäivistä, joissa käydään läpi käytännön harjoittelua erilaisissa asiakkaan avustamistilanteissa, ihmisen toimintojen tarkastelemista liikkumisen näkökulmasta sekä kinestetiikan käsitteiden työstämistä oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoitteita ja saat itsellesi koulutusmateriaalit mukaan. Kinestetiikkakoulutuksen voit tilata omalle työyhteisöllesi. Koulutus voidaan järjestää työpaikallanne tai vaihtoehtoisesti Sataedun tiloissa.


17.01.2023 - 18.04.2023 | Opetus ja osaaminen
Työpaikkaohjaajakoulutus verkossa

Hei Sinä WinNovan Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ohjaava! Sinulla on mahdollisuus päivittää osaamistasi työpaikkaohjaajana toimimiseen. Tapaaminen toteutuu verkossa Teams-sovelluksella. Kevään 2023 työpaikkaohjaajakoulutukset verkossa: ti 17.1.2023 klo 13-15 TAI ti 14.2.2023 klo 13-15 TAI ti 21.3.2023 klo 13-15 TAI ti 18.4.2023 klo 13-15 Kaikki iltapäivät ovat samansisältöisiä. Riittää, että ilmoittaudut näistä yhteen. HUOM! Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä


08.02.2023 - 08.02.2023 |
Itsetuhoisen nuoren tunnistaminen ja kohtaaminen

Kohderyhmänä on nuoria työssään kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta, järjestötoimijat, seurakuntien työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Tavoitteena on lisätä tietoa itsetuhoisen nuoren kohtaamisesta, asian puheeksi otosta ja avun tarpeen arvioinnista Sisältönä on: Miten reagoida nuoren itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin sekä millainen itsetuhoisuus vaatii päivystykseen ohjaamisen. Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen ja itsetuhoisuuden


28.02.2023 - 28.02.2023 | Opetus ja osaaminen
Musiikin hyvinvointivaikutukset – vinkkejä musiikin käyttöön ohjaustilanteissa

Koulutuspäivä 28.2.2023 klo 9.00-14.30. Ilmoittaudu 14.2.2023 mennessä. Koulutus soveltuu lähihoitajille ja henkilöille, jotka tekevät kasvatus- ja ohjaustyötä, ikäihmisten tai vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Musiikilla on tutkitusti terveyttä edistäviä ja jopa parantavia vaikutuksia. Se auttaa mm. positiivisten tunteiden vahvistamisessa, muistin virkistämisessä ja oppimisessa. Koulutuspäivän aikana saat vinkkejä ja ohjausta arjen ohjaustilanteisiin matalalla


01.03.2023 - 05.04.2023 | Opetus ja osaaminen
Tukiviittomat

Koulutuspäivät 1.3, 8.3, 15.3, 22.3. ja 5.4.2023 klo 17.00-18.30. Ilmoittaudu 15.2.2023 mennessä. Koulutus on suunnattu asiasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia viittomien käyttöön arjen sujuvuuden helpottamiseksi. Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittomat soveltuvat kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielen häiriöissä. Kouluttajana lehtori Eveliina Alinen. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme


07.03.2023 - 21.03.2023 | Opetus ja osaaminen
Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus (kasvatus-, sosiaali- ja terveysala), Ulvila

Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta, jotka järjestetään 7.3, 14.3. ja 21.3.2023 klo 12.30 – 16.00. Ilmoittaudu 21.2.2023 mennessä. Koulutukseen voi osallistua myös TEAMS-yhteyden välityksellä (osallistujan tulee kirjautua koulutukseen omalta laitteeltaan). Koulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajaksi ja -arvioijaksi aikoville tai jo toimiville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää työelämässä toteutettavan osaamisen hankinnan ja


08.03.2023 - 22.03.2023 | Opetus ja osaaminen
Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus (kasvatus-, sosiaali- ja terveysala), Kankaanpää

Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta, jotka järjestetään 8.3, 15.3. ja 22.3.2023 klo 12.30 – 16.00. Ilmoittaudu 21.2.2023 mennessä. Koulutukseen voi osallistua myös TEAMS-yhteyden välityksellä (osallistujan tulee kirjautua koulutukseen omalta laitteeltaan). Koulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajaksi ja -arvioijaksi aikoville tai jo toimiville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää työelämässä toteutettavan osaamisen hankinnan ja


22.03.2023 - 22.03.2023 | Opetus ja osaaminen
Mitä jokaisen on hyvä tietää traumasta

Koulutuspäivä 22.3.2023 klo 12.00-15.30. Ilmoittaudu 8.3.2023 mennessä. Jokaisen ihmisiä työssään kohtaavan ammattilaisen on tarpeellista ymmärtää mikä trauma on ja mitä se meissä ihmisissä aiheuttaa. Vaikka et työssäsi hoida traumaa, voit olla toiselle ihmiselle hyvä ja turvallinen kohtaaminen. Koulutuksessa saat perustietoa traumasta, siihen liittyvistä ilmiöistä sekä traumainformoidusta työotteesta. Koulutus sopii kaikille ihmistyötä tekeville opetus-, sosiaali- ja


28.03.2023 - 28.03.2023 | Opetus ja osaaminen
Ikääntyneen ihmisen oikeudellinen turva

Koulutuspäivä 28.3.2023 klo 10.00-15.30. Ilmoittaudu 14.3.2023 mennessä. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyneiden parissa, kuten kotihoidossa ja palveluasumisessa tai palveluohjauksessa. Koulutus sopii myös vammaispalveluissa ikääntyneiden kanssa työskenteleville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Koulutuksen sisältö: – käytännönläheistä asiaa hoitotahdosta, edunvalvontavaltuutuksesta sekä edunvalvonnasta ja näiden eroista – esimerkkitapausten käsittelyä asiakastilanteista Lähetä ennakkokysymyksiä mieltäsi askarruttavista


30.03.2023 - 30.03.2023 | Opetus ja osaaminen
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Koulutuspäivä 30.3.2023 klo 12.30-15.30. Ilmoittaudu 17.3.2023 mennessä. Miten omaista voidaan tukea, voimaannuttaa sekä antaa rakentavaa palautetta? Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat asiakkaan omaisia. Koulutuksen sisältö: – perheiiden ja läheisten kohtaaminen ja yhteistyö – perheen määritelmä, perherakenteet ja perheen elämänkaari – kriisin peruselementit – itsemääräämisoikeus Koulutuksessa perehdytän perheiden ja läheisten


03.04.2023 - 14.05.2023 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Seuraavan toteutuksen hakuaika on 3.4.-14.5.2023. Itse koulutus käynnistyy 7.9.2023. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Tässä erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa. Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kolmella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso


13.04.2023 - 25.05.2023 | Opetus ja osaaminen
Neurohoitotyö -täydennyskoulutus

Koulutuspäivät 13.4, 27.4, 11.5. ja 25.5.2023 klo 9.00-14.30. Ilmoittaudu 28.2.2023 mennessä. Koulutus on suunnattu lähihoitajille, jotka ovat kiinnostuneita neurologisista häiriöistä, neurohoitotyöstä ja haluavat kerrata tai laajentaa omaa osaamistaan työskennellessään neurologisten asiakkaiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista neurohoitotyön periaatteista ja sisällöistä. Koulutus on tietopohjaa tarjoileva sekä oallistava, jonka myötä koulutuksessa hyödynnetään osallistujien omaa osaamista ja


03.05.2023 - 03.05.2023 | Opetus ja osaaminen
Haastavat tilanteet hoitotyössä

Koulutuspäivä 3.5.2023 klo 12.00-15.00. Ilmoittaudu 19.4.2023 mennessä. Koulutus on suunnattu eri tavalla haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksen aikana paneudutaan haastavaan käyttäytymiseen ikääntyneiden, mielenterveyskuntoutujien sekä eri tavalla vammaisten henkilöiden kohdalla. Koulutuksessa käydään läpi haastavan käyttäytymisen syitä, mistä se johtuu, miten sitä voidaan ennaltaehkäistä ja miten siihen tulisi reagoida. Päivän aikana johdatellaan ajatusta


03.05.2023 - 17.05.2023 | Opetus ja osaaminen
Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutus (Teams-koulutus)

Koulutuspäivät 3.5, 10.5. ja 17.5.2023 klo 13.00-14.30. Ilmoittaudu 18.4.2023 mennessä. Koulutus järjestetään TEAMSin välityksellä. Koulutus on suunnattu sosiaalihuollossa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kirjaamisen merkityksestä ammattilaisen, asiakkaan ja palveluidentuottajien näkökulmista. Koulutuksen sisältö: – määrämuotoinen ja rakenteinen kirjaaminen. Kuka kirjaa ja mitä kirjataan? – kirjaamisen lainsäädäntö – sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon


14.08.2023 - 20.12.2024 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla. Mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaita kohdataan kaikissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työtehtävissä. Näiden tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tarjoaa lisäosaamista. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan perustutkinnon tasoiset


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai hoiva-avustaja -koulutus ja toimit vammaisalan työssä tai olet suuntaamassa vammaisalan työhön. Koulutuksen pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus toteutetaan Teams yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella,


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtainen avustaja

KOULUTUS ON TARKOITETTU Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustamisen työstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella, yksilöllisesti suunnitellen. Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Opinnot


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen on 21.5.2023 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2023. Hakijat kutsutaan


04.09.2023 - 20.12.2024 | Opetus ja osaaminen
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikävalmentaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan päättymisen


Ilmoita koulutus sivustolle

Ilmoita koulutus