Koulutukset

01.01.2023 - 31.12.2024 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Seuraavan koulutuksen toteutusaika julkaistaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua! Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Tässä erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa. Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kolmella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita


13.01.2023 - 31.12.2023 | Opetus ja osaaminen
Kinestetiikkakoulutus

Kinestetiikkakoulutus koostuu työpajapäivistä, joissa käydään läpi käytännön harjoittelua erilaisissa asiakkaan avustamistilanteissa, ihmisen toimintojen tarkastelemista liikkumisen näkökulmasta sekä kinestetiikan käsitteiden työstämistä oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoitteita ja saat itsellesi koulutusmateriaalit mukaan. Kinestetiikkakoulutuksen voit tilata omalle työyhteisöllesi. Koulutus voidaan järjestää työpaikallanne tai vaihtoehtoisesti Sataedun tiloissa.


13.01.2023 - 31.12.2023 | Opetus ja osaaminen
Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus

Uudistettu Sosiaali- ja terveysalan Turvallisuusosaaja -koulutus 7h (ent. sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus) on Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuuskoulutus sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja oppilaitoksille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perusvalmiudet sosiaali- ja terveysalan henkilöstön sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen omassa toimintaympäristössään. Koulutuksen sisällön painotusalueita on mahdollista muokata eri kohderyhmien tarpeisiin ja ne voidaan


14.08.2023 - 20.12.2024 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla. Mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaita kohdataan kaikissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työtehtävissä. Näiden tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tarjoaa lisäosaamista. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan perustutkinnon tasoiset


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai hoiva-avustaja -koulutus ja toimit vammaisalan työssä tai olet suuntaamassa vammaisalan työhön. Koulutuksen pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus toteutetaan Teams yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella,


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtainen avustaja

KOULUTUS ON TARKOITETTU Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustamisen työstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä ja verkkokoulutus toteutuksella, yksilöllisesti suunnitellen. Hakijat kutsutaan valintatilanteeseen ja soveltuvuus alalle arvioidaan haastattelun perusteella. Opiskelijalta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Opinnot


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen on 21.5.2023 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2023. Hakijat kutsutaan


01.09.2023 - 31.05.2024 |
Haku Haavahoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen

Seuraavan koulutuksen hakuaika julkaistaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua! Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin,- tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja


04.09.2023 - 20.12.2024 | Opetus ja osaaminen
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikävalmentaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan päättymisen


04.09.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan


04.09.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistihoitaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta muistioireisten ja muistisairaiden kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat


04.09.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vanhustyön erikoisammattitutkinto, saattohoitaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta kuolevan ihmisen kanssa toimimisesta ja haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUS Hakuaika koulutukseen 31.7.2023 asti. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan hakuajan


12.09.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

KOULUTUS ON TARKOITETTU Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka työskentelevät kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä tai työpajalla. Hakijalla tulee olla hyvät ohjaustaidot, ongelmanratkaisukykyä ja hän haluaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on koulutukseen soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot. Työkokemus ohjaus- ja valmennustyöstä on


05.02.2024 - 08.04.2024 |
Palvelumuotoilu 5 op -verkkototeutus

Onko sinulla tai työnantajallasi tarvetta kehittää toimintaanne uusilla tavoilla? Palvelumuotoilu tarjoaa teille yhteiskehittämisen menetelmiä, jotka ovat innostavia ja nopeasti omaksuttavia. Palvelumuotoilu (5 op) -opintojaksolla keskitytään sote-alan kehittämiseen, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös muilla aloilla käytettäväksi. Palvelumuotoilun lainalaisuudet ovat sovellettavissa kaikkialla. Tällä opintojaksolla työskennellään aitojen työelämän haasteiden kanssa ja opitaan teoriatiedon lisäksi soveltamaan toimintamalleja ja


19.02.2024 - 19.11.2024 |
Täydennyshaku Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen

Koulutukseen on avattu täydennyshaku! Voit hakea mukaan 31.12.2023 asti. Koulutus käynnistyy helmikuussa 2024. Ryhmään mahtuu kuitenkin vielä muutamia opiskelijoita. Hakulomake: https://events.samk.fi/event/wJpkP Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää


Ilmoita koulutus sivustolle

Ilmoita koulutus