Koulutukset

14.08.2023 - 31.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Koulutus on tarkoitettu:  Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai hoiva-avustaja -koulutus ja toimit vammaisalan työssä tai olet suuntaamassa vammaisalan työhön.

Koulutuksen pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla edellyttää hoidollista osaamista sekä lääkehoidon osaamista.

Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Koulutukseen on jatkuva haku.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, 135osp:
– Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
– Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
– Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 15 osp
– Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
– Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
– Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15 osp


14.08.2023 - 30.05.2025 | Opetus ja osaaminen
Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtainen avustaja

Koulutus on tarkoitettu: Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustamisen työstä.
Koulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen toteutus:  Koulutukseen on jatkuva haku.

Tutkinnon rakenne:
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:
– Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
– Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp
Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia 60 osp
– Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
– Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
– Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnonosa, 30 osp
– Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 15-60 osp


01.02.2024 - 16.04.2024 | Opetus ja osaaminen
Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Sairaanhoitajana palliatiivisen hoidon asiantuntijana ja kehittäjänä

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi!
Kohderyhmä: Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa palliatiivisessa hoitotyössä.
Toteutus: Opintokokonaisuus toteutuu verkko-opintoina ja nonstop-toteutuksena. Simulaatio 1 op toteutuu kontaktiopetuksessa.
Koulutuksen ilmoittautuminen päättyy 16.4.2024.


01.02.2024 - 01.06.2024 | Opetus ja osaaminen
Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Sairaanhoitajana ja kehittäjänä perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi!
Kohderyhmä:  Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa perioperatiivisen ja kriittisesti sairaan potilaan hoitamiseen. Toteutustapa: Verkko-opetus.
Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2024.


19.02.2024 - 19.11.2024 |
Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutus

Koulutus käynnistyy helmikuussa 2024.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.
Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.


02.04.2024 - 19.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus (30 op) verkossa

Mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Diakin erikoistumiskoulutuksessa saat uutta ammatillista osaamista, jota voit hyödyntää niin edistävässä työssä kuin hoidossa ja kuntoutuksessa.


16.04.2024 - 16.04.2024 | Opetus ja osaaminen
Satakunnan V hoitotieteen symposium – hoitotieteellinen tutkimus uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa

Satakunnan V hoitotieteen symposium – hoitotieteellinen tutkimus uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa

Tilaisuuden tavoitteena on hoitotieteellisen tutkimuksen merkitys, hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Ohjelmassa pureudutaan monipuolisesti erilaisiin ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja ääneen pääsevät myös alan opiskelijat.

Tilaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, esihenkilöille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!


29.04.2024 - 29.04.2024 | Opetus ja osaaminen
Äitiyshuollon alueellinen koulutusiltapäivä

Koulutus on suunnattu äitiysneuvolatyötä tekeville hoitajille ja lääkäreille sekä Satasairaalan synnytys- ja naistentautien yksikön henkilökunnalle. Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen kehittäminen raskaana olevien ja synnyttäneiden hoidossa Satakunnan hyvinvointialueella.

Lähi- ja etäosallistumismahdollisuus.


01.05.2024 - 31.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Työnohjaajakoulutus (70 op)

Haluatko työskennellä työnohjaajana? Tarvitsetko työssäsi ohjaus- ja kehittämisosaamista? Tule opiskelemaan työnohjaajaksi Diakin monialaiseen koulutukseen! Haku alkaa 1.5.2024.

Diakin työnohjaajakoulutus syventää ohjaus- ja kehittämistaitojasi sekä antaa sinulle työkaluja johtamiseen ja ohjaustyöhön Diakin kokeneiden kouluttajien avulla. Koulutuksemme noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutussuositusta. Seuraava 70 opintopisteen laajuinen työnohjaajakoulutus käynnistyy 24.10.2024 ja päättyy lokakuussa 2026.

Koulutuksen kivijalat ovat dialogisuus, eettisyys, voimavarakeskeisyys ja monialaisuus. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, josta 10 opintopistettä on verkko-opintoina. Työnohjaajakoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen lähiopetuspäiviä on 25 ja ne pidetään Diakin modernilla Helsingin-kampuksella Kalasatamassa (Kyläsaarenkuja 2).


07.05.2024 - 07.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Ruokailoa koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Lasten ja nuorten valikoiva syöminen on lisääntynyt ja yhä harvempi lapsi/nuori syö koulussa ja varhaiskasvatuksessa riittävästi ja monipuolisesti. Ruokakasvatuksella voidaan edistää lapsen ja nuoren tasapainoista ruokasuhdetta ja hyvää syömistä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ruokakasvatuksen moniammatillisuutta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä innostaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukaiseen ruokakasvatukseen. Työpajoissa esitellään käytännön työvälineitä ruokakasvatukseen.

Koulutus on suunnattu Satakunnan lasten ja nuorten kanssa toimiville asiantuntijoille sivistystoimessa, varhaiskasvatuksessa ja ruokapalveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.


07.05.2024 - 07.05.2024 |
Hyvä konsultaatio ikäihmisten hoidossa

Tavoitteena on, että hoitajat osaavat tutkia ja kykenevät poimimaan konsultaation kannalta merkityksellisiä tietoja ennen yhteydenottoa. Osaavat tehdä hyvän konsultaation / hoito-ohjepyynnön toiselle ammattilaiselle. Sisältö: hyvän konsultaation periaatteet ja laadun turvaaminen konsultaatiota ennakoivat toimenpiteet konsultaation eettiset näkökulmat ja raportointi käytännön harjoituksia Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Kouluttajina toimivat SAMKin hyvinvointi- ja terveysosaamisalan lehtorit Tiina Pennanen ja Tuomas Uusitalo.


08.05.2024 - 08.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Nepsy -boostaus iltapäivä

Nepsy -boostaus iltapäivä on suunnattu hyvinvointialueella toimiville nepsy-valmentajille sekä työssään kohderyhmän kanssa työskenteleville. Tavoitteena on osaamisen ja tiedon vahvistaminen nepsy-piirteisen kanssa työskentelyssä sekä yhteinen palvelujen kehittäminen. Voit ilmoittautua myös etäosallistujaksi.


13.05.2024 - 13.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Lapsen änkytys ja varhaisen tuen toteuttaminen

Koulutus on suunnattu terveydenhoitajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja puheterapeuteille.
Koulutuksessa perehdytään lapsen änkytyksen tunnistamiseen ja siihen, miten toimia ja toteuttaa varhaista puuttumista, kun havaitsee änkytystä lapsella. Kouluttajana toimii Voimavarakeskus Tempo.

Myös etäosallistumismahdollisuus.


20.05.2024 - 20.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen HVA:lla

Koulutuksen tavoitteena on tiedottaa HVA:lla työ- ja toimintakyvyn arvioinneissa käytettävien mittarien käyttöönotosta ja antaa tietoa mittarien käytöstä käytännön työssä. Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille


19.07.2024 - 19.07.2024 | Opetus ja osaaminen
Tulossa: Satakunnan lääkäripäivä 2024

Satakunnan lääkäripäivä on jazz-henkinen lääkäripäivä Porissa. Tapahtuma järjestetään jo kuudennen kerran perjantaina 19.7.2024 SAMK-kampuksella. Satakunnan lääkäripäivä on lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma. Tapahtuman osallistumismaksu sisältää lipun iltapäivällä alkavaan suosittuun Pori Jazz -konserttiin Kirjurinluodolla. Koulutuksen luennot ovat useiden erikoisalojen ajankohtaisista aiheista, sisältäen myös hammaslääketieteen luentoja. Koulutustilaisuus anotaan erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi kaikille erikoisaloille. Satakunnan lääkäripäivän järjestää Satakunnan


13.09.2024 - 27.05.2024 | Opetus ja osaaminen
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus -koulutuksesta saat konkreettisia työvälineitä ja valmiuksia ohjata henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä tai diagnosoitu neuropsykiatrinen vaikeus. Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Koulutuksessa harjoittelet omaa neuropsykiatrista valmennusta ja saat säännöllistä työnohjauksellista tukea pääkouluttajilta, mikä auttaa sinua käynnistämään oman valmennusprosessisi turvallisesti ja ammattimaisesti. Samoin vertaisryhmätyöskentely tarjoaa tukea valmennustyöhön ja opintojen kokonaisuuteen.

Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita.

Opinnot soveltuvat mm. perhetyöntekijöille, lastensuojelun ammattilaisille, päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille, opettajille, erityisopettajille, kuraattoreille, vammaistyön ammattilaisille, kuntoutuksen ohjaajille, terveydenhoitajille ja vanhustyön toimijoille.

Opinnot alkavat 13.9.2024 ja kestävät toukokuun loppuun 2025. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen ilmoittautuminen 27.5.2024 mennessä. 


05.02.2025 - 08.04.2025 |
Palvelumuotoilu 5 op -verkkototeutus

Seuraava ilmoittautuminen opintojaksolle on syksyllä 2024! Onko sinulla tai työnantajallasi tarvetta kehittää toimintaanne uusilla tavoilla? Palvelumuotoilu tarjoaa teille yhteiskehittämisen menetelmiä, jotka ovat innostavia ja nopeasti omaksuttavia. Palvelumuotoilu (5 op) -opintojaksolla keskitytään sote-alan kehittämiseen, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös muilla aloilla käytettäväksi. Palvelumuotoilun lainalaisuudet ovat sovellettavissa kaikkialla. Tällä opintojaksolla työskennellään aitojen työelämän haasteiden kanssa ja


Ilmoita koulutus sivustolle

Ilmoita koulutus