Ajankohtaista

29.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Julkaistu: Katsaus rakenteelliseen sosiaalityöhön Satakunnassa -raportti

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy & Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen Rakenteellisen sosiaalityön raportointi -osa-alue (Satakunnan hyvinvointialue) ovat julkaisseet ensimmäisen KATSAUS RAKENTEELLISEEN SOSIAALITYÖHÖN SATAKUNNASSA -raportin. Raportti syntyi tarpeesta koota satakuntalaisesta rakenteellisesta sosiaalityöstä olemassa oleva tieto ja tekeminen yksiin kansiin. Raportti voi toimia lähteenä rakenteellisesta sosiaalityöstä puhuttaessa sekä työkaluna rakenteellista sosiaalityötä tehtäessä. Lisäksi raportti toimii käynnissä olevan


19.2.2024| Yleinen
Laatuperusteisen työhönvalmennuksen pilotti on vakuuttanut työtä tekevät ammattilaiset

Laatuperusteisen työhönvalmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla. Laatuperusteisen työhönvalmennuksen pilotti käynnistyi Harjavassa joulukuussa 2023. Nyt pilotointia laajennetaan Raumalle, Huittisiin, Nakkilaan ja Kokemäelle. Palveluun tullaan kuntouttavan työtoiminnan päätöksellä. Asiakkaat on tunnistettu osatyökykyisiksi ja kuntouttavassa työtoiminnassa heille tarjotaan osa-aikaista ja avustavaa kuntouttavaa työtoimintaa ryhmätoimintana, hyvinvointialueen ja kuntien erilaisissa kevyissä tehtävissä ja yhdistysten


16.2.2024| Yleinen
Yhteistyöllä kohti vaikuttavia palveluja

Kestävän kasvun Satakunta 2 tekee hankkeena tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä monien muiden eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Olemme investoinnissa 3 kehittämässä vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista ja sen myötä ymmärrämme laajan yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen kokonaisuuden onnistumiseksi. Soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut integroida sosiaali- ja terveydenhuoltoa paremmin palvelemaan hyvinvointialueen asukkaita. Tämä tavoite


15.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen vuoden 2024 hankehaku on nyt auki

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea valtion rahoitusta 5.4.2024 mennessä. Jaettavana olevan tutkimusrahan enimmäismäärä on noin 5,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Rahoitusta voi hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, hyvinvointialueiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen hankkeisiin. Tarkoituksena on rahoittaa erityisesti sellaista sosiaalityön tutkimusta, joka vahvistaa sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioi hyvinvointialueiden


2.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
AVOIN LUENTOSARJA: Hyvinvointi ja arki (5.3.-16.4.2024)

  Hyvinvointi ja arki -luentokurssi tarkastelee perheiden elämää ja hyvinvoinnin kysymyksiä arjen tutkimuksen näkökulmista. Luennot kiinnittyvät mahdollisuuksien mukaan Satakunnassa asuvien perheiden arkeen, joko luentojen pohjana olevien tutkimusaineistojen ja/tai luentojen tematiikan kautta. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille ja esittelee samalla Porin yliopistokeskuksessa tehtävää ajankohtaista tutkimusta.   Ajankohta: 5.03.2024 – 16.04.2024 Tiistaisin klo 16.00–17.30   Ilmoittautuminen: Luentoja


30.1.2024| Yleinen
Satahyvää – Satakunnan sosiaali- terveys ja hyvinvointitutkimuksen päivä 2024

Tervetuloa jo viidennen kerran järjestettävään Satahyvää – Satakunnan sosiaali- terveys ja hyvinvointitutkimuksen päivään torstaina 31.10.2024 Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK:n tiloihin Poriin! Tapahtuma on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Päivä kokoaa jälleen yhteen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkijoita ja kehittäjiä edistäen yhteistyötä ja tehden näkyväksi alueella tehtävää tutkimusta


25.1.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Rakenteellisen sosiaalityön viikko 4.3. – 8.3.2024

  RAKE-viikko tulee taas! Kevään 2024 Rakenteellisen sosiaalityön viikolla teemana on Kehittyvä sosiaaliala. Tervetuloa kuulemaan, kertomaan sekä keskustelemaan sosiaalialalla tehtävästä kehittämisestä ja sosiaalialan tulevaisuudesta.   Maanantai 4.3.2024 klo 8.30 – 11.00 etänä Teamsissa RAKE-foorumi, aiheena Kehittyvä sosiaaliala. Tervetuloa kuulemaan sosiaalialan kehittämistä koskevia puheenvuoroja sekä antamaan panoksesi alan kehittämisen suuntaan! Työskentelyosuus on itsenäistä ideointia, kommentoimassa sosiaalialan


12.1.2024| Yleinen
Kulttuurihyvinvointia kevääseen tanssi-liiketerapian ja kehollisuuden kautta! 

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen kulttuurihyvinvoinnin osiossa on keväällä tarjolla kaksi hienoa tanssi-liiketerapian maksutonta toteutusta sekä nuorille että nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille/ sotealan ammattilaisille. Ilmoittautumiset ovat nyt auki. Tervetuloa mukaan! Nuorten ryhmä: MATKA ITSEEN – Tanssi-liiketerapiaryhmä nuorille keväällä 2024 Yhteinen tanssi-liiketerapiamatka nuorille (13-17 v.), jotka ovat kokeneet tai kokevat mielenterveyteen liittyviä haasteita. Ryhmässä yhdistellään rentouttavia, kehotietoisuutta


10.1.2024| Yleinen
LiiTulla itsenäistä ja mielekästä elämää

Liikkuva tuki LiiTu on Satakunnan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen jalkautuvaa työtä yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä neuropsykiatrisille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille. LiiTun toimintaa ohjaa toipumisorientaation viitekehys, eli diagnoosit eivät määritä ihmistä, mielekäs elämä onnistuu sairauksista huolimatta ja asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Työskentely perustuu asiakkaan itsensä asettamiin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan pystyvyyden


5.12.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satakunnan hyvinvointialue on nyt Sosiaalityön tutkimuksen seuran yhteisöjäsen

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä. Sosiaalityön tutkimusseuran sivuilta voi seurata ajankohtaista tiedottamista ja seuran uusimman uutiskirjeen voit lukea tästä. Sosiaalityön tutkimusseuran sivuilta löydät tietoa ·


28.11.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Tule kokemaan satakuntalaista sote-alan kehittämistyötä!

Tule kuulemaan ja kokemaan, miten kehitämme sosiaali- ja terveyspalveluita Satakunnassa! Hyvinvointia kaikille -tapahtuma koostuu kaikille avoimista messuista, keskusteluista ja tietoiskuista liittyen Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yhteisestä kehittämistyöhön. Mukaasi saa vinkkejä omaan hyvinvointiin, hyvinvointialueen palveluista sekä minkälaista kehittämistyötä palveluiden eteen tehdään parhaillaan. Luvassa on ohjelmaa kaikenikäisille aamusta iltapäivään – tavataan Puuvillan aukiolla torstaina 14.12. klo


20.11.2023| Yleinen
Onko asiakkaasi oman elämänsä päähenkilö vai käsikirjoitatko sinä ammattilaisena hänen tarinansa?

Kestävän kasvun Satakunta 2 –hanke koordinoi Toipumisorientaatio-verkkovalmennusta ja siihen sisältyviä työpajoja Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaisille. Kaikkien Satakunnan hyvinvointialueen kohtaamistyötä tekevien sote-ammattilaisten käytössä olevan Toipumisorientaatio-verkkovalmennuksen tavoitteena on muuttaa toimintakulttuuria asiakaslähtöisemmäksi, asiakkaan voimaantumista edistäväksi ja asiakkaan omaa osallisuutta vahvistavaksi. Toipumisorientaation viitekehyksen ohjatessa toimintaa, korostuu asiakkaan henkilökohtaisen toipumisen kokemus kliinisen toipumisen sijaan. Tällöin asiakas on aktiivinen toimija omassa hoito-


20.11.2023| Yleinen
Kouluhammashuollon pop up -toiminta laajenee   

Porin alakoululaisten kouluhammashuolto on toimiva esimerkki liikkuvista palveluista, jotka viedään asiakkaiden luokse. Suuhygienisti Topi Nyman kiertää jo seitsemättä vuotta Porin kouluja hammashoidon pop up -laitteiston kanssa. Yleensä Nyman pystyttää hammashoitohuoneen hänelle osoitettuun luokkahuoneeseen. Alakoululaisten hammashoito on tarkastus- ja ennaltaehkäisypainotteista. − Lapset kokevat oman koulun kavereineen hammashoitolaa turvallisemmaksi ympäristöksi. Olen koulussa yleensä arkiviikon ajan, tulen tutuksi lapsille, jotka


17.11.2023| Yleinen
Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke mukana rakentamassa vaikuttavuuden vuosikymmenentä

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen työpaketissa 4.3.3 kehitetään tiiviissä yhteistyössä Tiedolla johtamisen yksikön kanssa sekä koko hyvinvointialueen vaikuttavuusperusteista ohjausmallia että tiedolla johtamista. Satakunnan hyvinvointialueella pilottikohteeksi on valittu sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalihuollon ja sen sisältämän sosiaalisen kuntoutuksen valitseminen kehittämiskohteeksi on kansallisestikin hyvin merkittävää ja Satakunnan pilotti onkin herättänyt kiinnostusta myös muilla hyvinvointialueilla. Enimmäkseen vaikuttavuuspilotit ovat


16.11.2023| Yleinen
Kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä – ilmoittaudu mukaan!

Kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä on kaikille kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille, erityisesti hyvinvointialueen työntekijöille. Saat tietoa siitä, miten hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää taiteen ja kulttuurin avulla. Tule mukaan, jos sinua kiinnostaa kuulla ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnista tai Satapsykiatrian kokemusasiantuntijoiden kokemuksia kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnille. Paikan päälle mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta. Aika:  12.12.2023 12:30 – 12.12.2023 15:30  Paikka:  Sairaalantie 3,


13.10.2023| Yleinen
Sessio 6: Perhe, koti ja hyvinvointi, Sessio 7: Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio

Klo 13:30 – 14:40 Rinnakkaissessiot 6 ja 7 (Abstraktit otsikkoja klikkaamalla)   Sessio 6 Perhe, koti ja hyvinvointi, Pj. Jari Helminen Leena Autonen-Vaaraniemi: Ulkopuolella vai keskellä: Vuoroasuvien lasten positiot suhteessa vanhempien riitoihin Taina Kivimäki & Minna Stolt & Andreas Charalambous & Riitta Suhonen: Ikääntyneiden turvallisuus kotona Katja Repo: Perhepuhe ja Covid-19- epidemia   Sessio 7


13.10.2023| Yleinen
Sessio 3: Työn ja hyvinvoinnin näkökulmia, Sessio 4: Palvelut ja käyttäjät, Sessio 5: Vaikuttavuus

Klo 12 – 13.20   Rinnakkaissessiot 3, 4 ja 5   Sessio 3 Työn ja hyvinvoinnin näkökulmia, Pj. Eveliina Kaukkila Johanna Wiisak: ENTRY-tutkimushanke: uria ikääntyneiden palveluihin työhyvinvointia vahvistamalla Reetta-Kaisa Kuusiluoma: Collecting best practices in attracting and retaining silver age employees Susanna Kunvik: Ravitsemusohjauksen vaikutus satakuntalaisten työntekijöiden työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun (RAVI-tutkimus): Satunnaistettu kontrolloitu interventio Taina Jyräkoski:


13.10.2023| Yleinen
Sessio 1: Palveluja ja käyttäjät, Sessio 2: Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio

SATAHYVÄÄ Klo 9.10 – 10.10 Rinnakkaissessiot 1 ja 2 (Abstraktit Session otsikkoa klikkaamalla)   Sessio 1 Palvelut ja käyttäjät Pj. Anne Kuusisto Minna Stolt & Riitta Suhonen: Nivelreumaa sairastavien henkilöiden kokemukset jalkaterapiapalveluista – kyselytutkimus Hanna Kangasniemi & Riitta Suhonen & Minna Stolt: Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukeminen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa Tiina Mäkitalo & Minna


13.10.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 30.10.2023 klo 8:30-15:30 Porin Yliopistokeskuksella

Tervetuloa neljännen kerran järjestettävään Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivään maanantaina 30.10.2023 klo 8:30-15:30. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa, os. Pohjoisranta 11 A. Päivä kokoaa jälleen yhteen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkijoita kehittäjiä. Tapahtuma on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tällä kerralla


13.10.2023| Yleinen
Työttömien terveystarkastuksiin sovitaan Satakunnassa yhtenäiset toimintakäytännöt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi viime toukokuussa Työttömän terveystarkastuksen kirjaamisoppaan. Pääset tutustumaan siihen tästä linkistä (yhteistyotilat.fi). Työttömien terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitajat toivoivat yhteisiä linjauksia uusien ohjeiden yhtenäiseen tulkintaan ja toteuttamiseen käytännössä. Yhteistyössä työttömien terveystarkastuksia tekevien hoitajien ja heidän esihenkilöidensä kanssa perustettiin työryhmä, joka lähtee yhteistä ohjeistusta tekemään. Yhteinen työskentely käynnistyi 21.9.2023. Ensimmäisellä tapaamisella keskusteltiin tarpeesta


12.10.2023| Yleinen
Kulttuuriresepti haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeessa on meneillään kulttuuriresepti –pilotti. Kulttuurireseptin avulla voidaan lisätä kulttuurin saavutettavuutta, sekä mataloittaa osallistumisen kynnystä kohderyhmille, joilla on haasteellinen tilanne elämässä. Reseptin avulla haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys, johon voi mennä ystävän tai perheen kanssa tai mukaansa saa halutessaan kulttuurikaverin. Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen kanssakokija ja vertaisopas. Kulttuurireseptejä saa esim. OLKA-pisteiltä,


6.10.2023| Innovaatiot Yleinen
Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä, johon etsitään ratkaisua Luotsi-toiminnasta

Luotsi-koulutukset käynnissä Satakunnassa Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Luotsi-koulutukset ovat käynnistyneet Satakunnan hyvinvointialueella. Luotsi-toimintaa pilotoidaan aluksi lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten pariin. Koulutukset ovat nyt käynnissä Harjavallassa ja Raumalla. Pilottivaiheessa koulutetaan 80 luotsia neuvoloista, perhekeskuksista ja kouluista. Jatkossa toimintaa laajennetaan muidenkin asiakasryhmien kanssa työskenteleviin, esimerkiksi ikääntyneiden palveluihin. – Luotsi-koulutuksessa ammattilainen oppii ottamaan puheeksi lähisuhdeväkivallan asiakkaiden kanssa


27.9.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Vastaa kyselyyn ikääntyneiden teknologin käytöstä

Satakunnan hyvinvointialueen kotiin annettavissa palveluissa on käytössä monipuolisesti teknologiaa tukemassa ikääntyneiden turvallista kotona asumista. Käytössä oleviin teknologioihin kuuluvat tabletit, jotka mahdollistavat kotihoidon käyntien toteuttamisen etäyhteydellä ja osallistumisen etänä toteutettavaan ryhmätoimintaan. Lisäksi käytössä on lääkeannostelulaitteita ja ulko-oveen asennettavia älylukkoja. Osana Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) – hanketta toteutetaan nyt palautekyselyt sekä teknologiaa käyttäville kotihoidon


29.8.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Satakunnassa kehitetty Combilanssi vie päivystyspalveluja kotiin

Satakunnan hyvinvointialueella liikkuvat päivystyspalvelut on keskitetty Akuutti vastuualueelle. Koska päivystyskäynnit ovat erityisesti ikääntyneille raskaita, vievät Akuutti kotikeskuksen hoitajat ja lääkärit päivystykselliset tutkimukset ja sairaalatasoiset hoidot potilaan kotiin tai ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan aina, kun se on mahdollista. Akuutti kotikeskus vastaa tutuista kotisairaalapalveluista, kuten suonen sisäisten antibioottien antamisesta ja kotisaattohoidosta. Se vastaa myös turvapuhelinpalveluista lähes koko maakunnassa. Tavoitteena


29.8.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Ministerit vaikuttuivat Sata-Ankkurista– ennaltaehkäisevä toiminta jatkaa koko maakunnassa

Satakunnan ankkuritoiminta sai kiitosta ja kannustusta, kun Kokoomuksen puoluejohtoa ja ministereitä tapasivat ankkuritoiminnassa työskenteleviä ammattilaisia. Nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen tähtäävä moniammatillinen ankkuritoiminta on Porissa ja Raumalla ollut jo vuosia vakiintunutta toimintaa. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa toimintaa pilotoitiin koko Satakunnassa 1.8.2022-30.6.2023. Maakunnalliselle toiminnalle on nähty tarve ja ankkuritoiminta jatkuu hyvinvointialueen ja Lounais-Suomen poliisin


7.7.2023| Tutkimus Yleinen
Sosiaalihuollon erityisen tuen tarve Satakunnassa -selvitys on julkaistu

Satakunnassa on selvitetty kyselyn avulla sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeen määrittelemistä ja tunnistamista Satakunnassa, sekä satakuntalaisten sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä erityisen tuen tarpeen taustalla olevista tekijöistä. Selvitys kysyi myös ammattilaisten aiheeseen liittyviä toiveita ja tarpeita. Työryhmä on laatinut aiheeseen liittyviä suosituksia ja toimenpidesuunnitelman tehdyn selvityksen pohjalta liitteenä olevaan raporttiin. Raportissa käy ilmi, että yleisimmät erityisen tuen tarpeen taustalla


27.6.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus
THL, Itsemurhien ehkäisy – ja Kestävän kasvun Satakunta -hanke mukana vahvistamassa ammattilaisten osaamista liittyen itsemurhien ehkäisyyn

Mielenterveyden hyvien käytäntöjen toimeenpanon yhteistoimi -hankkeessa (JA ImpleMental) otetaan käyttöön erilaisia hyviä käytäntöjä itsemurhien ehkäisemiseksi itävaltalaisen SUPRA-mallin mukaisesti. Hankkeen 20 eurooppalaista partnerimaata jakavat kokemuksia, kartoittavat tarpeita ja toimeenpanevat hyviä käytäntöjä mielenterveyspalveluiden tehostamiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi. Osana hanketta THL on mukana vahvistamassa ammattilaisten taitoa kohdata akuutissa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja itsemurhan tehneen henkilön läheisiä. Heitä kohtaavat


20.10.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Tamro Oyj:n Health & Future -podcast: Voiko teknologia pelastaa kotihoidon?

Uusimmassa Tamro Oyj:n Health & Future -podcastissa keskustellaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden murroksesta, työvoiman riittävyydestä sekä hyvinvointi- ja terveysteknologioiden luomista mahdollisuuksista sote-palvelujen kehittämiseen. Tamron palveluliiketoiminta- ja kehitysjohtaja Heikki Kosken luotsaamassa podcastissa vierailivat Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen sekä Satakunta Testbed -hankkeen projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä. Podcastin kolmannessa jaksossa pohdittiin Voiko teknologia pelastaa kotihoidon? Keskustelussa todettiin muun muassa, että Suomessa on jo


24.8.2022| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Luonnon äänistä hyvinvointia ja elämyksiä mielenterveyskuntoutujille

Hopeaharjun Palvelukoti Oy:ssä on testauksessa Kelosound Oy:n Pikkukelo, jolla luonnon äänet voidaan tuoda lähelle asiakkaita. Mobiilisovelluksella ohjaten kelopuu saadaan soittamaan esimerkiksi karhun tuhinaa, joutsenen joikua tai vaikkapa kesäistä liplatusta. Lue lisää kokeilusta ja sen kokemuksista Satakunnan Kansan julkaisemasta artikkelista.


16.8.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus
Teknologia työkaverina -julkaisu esittelee laajasti teknologioiden yhteiskehittämistä sote-sektorilla

Satakunta DigiHealth -hankkeen julkaisu “Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä” kuvaa hankkeen yhteiskehittämisen tuloksia sekä avaa teknologiakehityksen tilannetta. Teknologia työkaverina -julkaisussa esitellään konkreettisia demo- ja pilotticaseja sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvää tutkimusta. Julkaisussa ääneen pääsevät kymmenet vieraskirjoittajat yhteistyöhankkeista ja organisaatioista. Lisäksi julkaisussa kuullaan mielenkiintoisista uratarinoista hyvinvointi- ja terveysteknologian parissa. Julkaisu on


23.5.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satainno kokoaa sote-alan tutkimusta, kehittämistä ja osaamista

Satakunnassa on otettu käyttöön Satainno -verkkosivusto, jonka avulla voidaan jakaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän tutkimuksen, kehittämisen, innovaatioiden sekä opetuksen tietoa laajasti. Satainno löytyy osoitteesta www.satainno.fi. “Tavoitteena on, että jatkossa kuka tahansa pystyy yhden sivuston kautta saamaan tietoa kaikesta Satakunnassa tehtävästä työstä. Sivuston sisältö kasvaa ja täydentyy sitä mukaa kuin toimijat ehtivät siirtämään sinne materiaalia ja linkkejä,”