Kolme henkilöä työskentelee tietokoneella.

Satakunnan TKI-sotetiekartta otti merkittäviä askeleita ensimmäisessä työpajassa

15.5.2024

Satakunta astui askeleen kohti vahvempaa sote-alan TKI-toimintaa ensimmäisen työpajan myötä. Työpaja oli osa TKI-sotetiekartta Satakuntaan -hanketta ja se järjestettiin torstaina 25. huhtikuuta.

Työpajan tunnelma oli innostava ja yhteistyöhenkinen alusta loppuun. Osallistujat, jotka edustivat laajasti alueen sote-alan toimijoita, jakoivat avoimesti näkemyksiään ja kokemuksiaan alueen TKI-toiminnasta. Monipuolinen lähestymistapa loi pohjan kattavalle keskustelulle ja uusien ideoiden syntymiselle.

Työpajassa keskusteltiin ja koettiin kiinnostavia kohtaamisia

Yksi työpajan kohokohdista oli osallistujien sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen: luoda Satakunnan alueelle vahva TKI-toiminnan tiekartta vuosille 2025–2030. Tiekartan tavoitteena on selkeyttää kumppanuusverkoston rooleja, tehtäviä ja TKI-toiminnan painopisteitä sekä varmistaa riittävät resurssit tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen.

“Kiinnostavia kohtaamisia, jotka poikivat kutsuja yhteistyöhön konkreettisella tasolla. Keskustelu oli kaikkia osapuolia kuulevaa ja polveilevaa”, kirjoitti hankkeen HowSpace -työtilassa työpajaan osallistunut henkilö.

Keskustelut kohdistuivat myös alueen TKI-toiminnan nykytilan analysointiin ja haasteiden tunnistamiseen. Osallistujat jakoivat näkemyksiä siitä, millaisia rakenteita ja kumppanuuksia tarvitaan, jotta TKI-toiminta voisi kukoistaa alueella. Samalla keskusteltiin siitä, miten esimerkiksi hankkeen tai kumppanuuksien avulla voidaan vastata näihin tarpeisiin ja edistää alueen sote-alan TKI-toimintaa entistä tehokkaammin.

Teemojen avulla hahmotetaan tulevien työpajojen sisältöä

Työpajan aikana nousi esiin teemoja esimerkiksi teknologian, sosiaalityön ja -ohjauksen kehittämisessä kuin myös Satakunnan maakuntaohjelmaan viitaten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esiin tulleet teemat antoivat arvokasta tietoa hahmottamaan tulevien työpajojen sisältöä, johon työpajaan osallistuvat saavat vaikuttaa.

Jatkossa on odotettavissa lisää innostavia keskusteluja, jotka vievät Satakunnan sote-alan TKI-toimintaa uusille tasoille.

Lue lisää hankkeesta ja seuraavista työpajoista täällä

Jaa sivu