Sosiaali- ja terveysalan TKI-kumppanuusverkosto ja tiekartta 2025-2030 Satakuntaan

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyivät kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Tämä siirto edellyttää alueellisen sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) uudelleenjärjestelyjä.

Hankkeessa luodaan sote-alan kumppanuusperusteiselle TKI-toiminnalle vankka perusta Satakuntaan ja rakennetaan sote-alan TKI-toiminnalle tiekartta vuosille 2025-2030. Tiekartan laatiminen perustuu hankekauden aikana määriteltäviin TKI-toiminnan painopistealueisiin ja näistä johdettuihin teemoihin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä eri TKI-toimijoiden kanssa. Diakonia-ammattikorkeakoulu organisoi yhteiskehittämisen työpajat, jossa hankkeen osapuolet tuottavat tietoa. Tämän tiedon perusteella laaditaan kuvaus sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan infrastruktuurista sekä tiekartta vuosille 2025-2030.

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
  • Rakentaa ja juurruttaa Satakunnan alueelle sosiaali ja terveysalan TKI-toiminnan perusjärjestelmä
  • Kehittää yhteistyötä Satakunnan TKI-toimijoiden välillä
  • Luoda vankka pohja, johon kumppanuusverkoston osapuolet voivat sitoutua myös tulevaisuudessa olemassa olevin resurssein
Ensimmäinen työpaja 25.4.2024 klo 8:30-12

Lue lisää ensimmäisestä työpajasta. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Hankkeen muiden työpajojen ajankohdat

II Työpaja – to 25.9.2024 klo 9-12

III Työpaja – ti 29.10.2024 klo 13-16

IV Työpaja – ke 27.11.2024 klo 13-16

V Työpaja –  to 30.1.2025 klo 9-12

Artikkeli 27.3.2024 – “Miltä Satakunnan sotealan TKI-toiminta näyttää?” – Kyselyllä tietoa Satakunnan TKI-toiminnan nykytilasta ja haasteista
Artikkeli 20.3.2024 – ”Yhdessä luodaan vankka perusta” – Sosiaali- ja terveysalan tiekartta Satakuntaan -hankkeessa rakennetaan alueelle toimiva ja kestävä TKI-toiminnan perusrakenne

Jaa sivu