”Yhdessä luodaan vankka perusta” – Sosiaali- ja terveysalan tiekartta Satakuntaan -hankkeessa rakennetaan alueelle toimiva ja kestävä TKI-toiminnan perusrakenne

20.3.2024

Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama hanke ”Sosiaali- ja terveysalan TKI-kumppanuusverkosto ja tiekartta 2025–2030 Satakuntaan” on käynnistynyt. Hankkeen työpajojen tavoitteena on rakentaa vankka perusta yhteistyöhön perustuvalle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle Satakunnassa. 

Hanketta lähestytään yhteiskehittämisen lähtökohdista. Diakonia-Ammattikorkeakoulu organisoi alueen TKI-toiminnan asiantuntijoille suunnatut yhteiskehittämisen työpajat, jotka toimivat yhteisen ideoinnin ja tiedon jakamisen sekä tuottamisen foorumeina. Ensimmäinen työpaja toteutetaan 25.4. klo 8:30–12.

”Tavoitteenamme on yhdessä luoda vahva pohja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnalle Satakunnassa. Uskomme vahvasti yhteistyön voimaan. Sen avulla voimme vaikuttaa merkittävästi alueen TKI-kehitykseen”, kertoo Diakonia-ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Elina Ylikoski.

Työpajoissa tuotetun tiedon kautta kohti alueen omaa TKI-tiekarttaa

Hankkeen aikana luodaan tiekartta, eli suunnitelma, vuosille 2025–2030, joka perustuu hankkeen aikana määriteltäviin TKI-toiminnan painopistealueisiin ja niistä johdettuihin teemoihin. Painopistealueet perustuvat Satakunnan kehittämissuunnitelmiin ja yhteiskehittämisen työpajoissa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin.

Lue lisää hankkeesta täällä.

Lisätietoja:

Anu Halonen
Projektipäällikkö, Diakonia-Ammattikorkeakoulu
puh. 040 509 2432
anu.halonen@diak.fi

Jaa sivu