16.4.2024| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Työpajoissa rakennetaan vankkaa pohjaa tulevaisuuden terveys- ja sosiaalialan TKI-toiminnalle

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, Sosiaali- ja terveysalan TKI-kumppanuusverkosto ja tiekartta 2025-2030 Satakuntaan, kutsuu alueen sote-alan asiantuntijat yhteen luomaan tulevaisuuden tiekartan terveys- ja hyvinvointialan kehitykseen. Hanke käynnistyy täydessä vauhdissaan ensimmäisellä työpajallaan torstaina 25.4. Ensimmäisessä työpajassa hahmotetaan sotealan TKI-toiminnan rakenteita ja käydään läpi hankkeen alkukartoituskyselystä tulleita teemoja. Työpajoissa yhteiskehittämisen hengessä sote-alan toimijat pääsevät yhdessä työstämään alueen tulevaisuuden TKI-toiminnan


11.4.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Ammattilaisten ajatuksia ja ratkaisuehdotuksia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Maaliskuussa 2024 pidetyssä Rakenteellisen sosiaalityön työpajassa käsiteltiin noin 30-henkisellä joukolla nuorten hyvinvointia ja palveluja Satakunnassa. Osallistujat olivat nuoria kohtaavia eri alojen ja sektoreiden ammattilaisia, nuoria ei tällä kertaa valitettavasti päässyt työpajaan paikalle. Tarkempaan tarkasteluun työpajassa valikoitui kolme aihetta, jotka ovat tulleet vahvasti esiin vuosina 2021-2024 tehdyissä satakuntalaisissa sosiaalisissa raporteissa ja uutisissa: Nuorten tekemät rikokset, nepsy-piirteisten


8.4.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satakunnan V hoitotieteen symposium 16.4.2024

Satakunnan V hoitotieteen symposium – hoitotieteellinen tutkimus uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Vielä ehdit ilmoittautua! Ilmoittautumisaika päättyy 9.4.2024. Tilaisuuden tavoite Hoitotieteellisen tutkimuksen merkitys, hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa Kohderyhmät Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, esihenkilöt, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet Ajankohta ti 16.4.2024 klo 12.00–16.00 Paikka Satasairaala, N2 auditorio Sairaalantie 3, 28500


27.3.2024| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
“Miltä Satakunnan sotealan TKI-toiminta näyttää?” – Kyselyllä tietoa Satakunnan TKI-toiminnan nykytilasta ja haasteista

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa “sosiaali- ja terveysalan tiekartta Satakuntaan  2025-2030” kartoitetaan alueen TKI-toiminnan tilaa eri organisaatioissa kyselyn avulla. Tavoitteena on kerätä näkemyksiä siitä, millaisia rakenteita ja kumppanuuksia Satakunnassa tulisi TKI-toiminnassa olla. Satakuntaan sosiaali- ja terveysalan toimivin TKI-toiminnan tiekartta Hankkeessa luodaan tiekartta sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnalle vuosille 2025–2030. Tiekarttaan sisältyy kumppanuusverkoston roolit, tehtävät sekä TKI-toiminnan painopisteiden kuvaukset.


20.3.2024| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
”Yhdessä luodaan vankka perusta” – Sosiaali- ja terveysalan tiekartta Satakuntaan -hankkeessa rakennetaan alueelle toimiva ja kestävä TKI-toiminnan perusrakenne

Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama hanke ”Sosiaali- ja terveysalan TKI-kumppanuusverkosto ja tiekartta 2025–2030 Satakuntaan” on käynnistynyt. Hankkeen työpajojen tavoitteena on rakentaa vankka perusta yhteistyöhön perustuvalle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle Satakunnassa.  Hanketta lähestytään yhteiskehittämisen lähtökohdista. Diakonia-Ammattikorkeakoulu organisoi alueen TKI-toiminnan asiantuntijoille suunnatut yhteiskehittämisen työpajat, jotka toimivat yhteisen ideoinnin ja tiedon jakamisen sekä tuottamisen foorumeina. Ensimmäinen työpaja toteutetaan 25.4. klo 8:30–12.


19.3.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Digitaalisilla järjestelmillä uusia mahdollisuuksia etäkonsultaatioiden toteuttamiseen 

Satakunnan hyvinvointialueella kehitetään etäkonsultaatioiden käytänteitä. Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke on apuna ja tukena kehittämistyössä. Tavoitteena on mallintaa etäkonsultaatio Satakunnan hyvinvointialueelle.     Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä digitaalinen järjestelmä, joka tarjoaa paitsi mahdollisuudet chat- ja etävastaanottojen toteutuksiin myös etäkonsultaatioon. Järjestelmä mahdollistaa ammattilaisten väliset videovastaanotot ja chat-keskustelut tietoturvallisesti.   Tällä hetkellä suunnittelussa on videokonsultaatioiden toteuttaminen, jolloin konsultti


18.3.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
”Se on läpsystä vaihto” ja muita havaintoja arjen läsnäolosta syövän institutionaalisessa hoidossa

  Kuinka ihmisten ”tavallinen” arki on läsnä syövän institutionaalisessa hoidossa? On yllättävän vaikeaa määritellä sitä, mikä kenellekin on tavallista arkea. Esimerkiksi syöpää sairastamattoman arki voi olla erilaista kuin sairastuneen, mutta silti molemmat voivat kokea ja kertoa elävänsä tavallista arkea. Blogissa pohditaan, miten tavallinen elämä, jota ihmiset elävät sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon ympäristöjen ulkopuolella, näkyy institutionaalisessa


5.3.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Rakenteellisen sosiaalityön viikon kunniaksi: RAKE-BINGO!

Huomaa tekemäsi rakenteellinen sosiaalityö ja – BINGO! Toimintaa toteuttavat Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos ja Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen Rakenteellisen sosiaalityön raportointi -osa-alue yhteistyössä. Tämä viesti on osa Satakunnan Rakenteellisen sosiaalityön viikon ohjelmaa, katso koko viikon sisältö: https://satainno.fi/rakenteellisen-sosiaalityon-viikko-4-3-8-3-2024/       Lisätietoa ja vaikka esittelyn aiheesta tarjoavat: Minka Leino-Holm, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, minka.leino-holm@pikassos.fi Mari Lönnberg, Kestävän kasvun Satakunta


4.3.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Nyt on sopiva hetki tehdä sosiaalinen raportti!

  Sosiaalinen raportointi on tärkeä tapa tehdä rakenteellista työtä. Se tarkoittaa työssä saadun nk. hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä. Asiakastietojärjestelmiin ei (vielä) voi kirjata havaintojaan yhteiskunnasta, lainsäädännön epäkohdista tai toimivista kirjauksista, näkemiään kohtuuttomia tilanteita tai todistamiaan onnistumisia – näitä varten on kuitenkin onneksi olemassa oma lomakkeensa.   Katso Etelä-Savossa tehty lyhyt (n. 2,5 min) video siitä, mitä sosiaalinen


29.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Julkaistu: Katsaus rakenteelliseen sosiaalityöhön Satakunnassa -raportti

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy & Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen Rakenteellisen sosiaalityön raportointi -osa-alue (Satakunnan hyvinvointialue) ovat julkaisseet ensimmäisen KATSAUS RAKENTEELLISEEN SOSIAALITYÖHÖN SATAKUNNASSA -raportin. Raportti syntyi tarpeesta koota satakuntalaisesta rakenteellisesta sosiaalityöstä olemassa oleva tieto ja tekeminen yksiin kansiin. Raportti voi toimia lähteenä rakenteellisesta sosiaalityöstä puhuttaessa sekä työkaluna rakenteellista sosiaalityötä tehtäessä. Lisäksi raportti toimii käynnissä olevan


15.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen vuoden 2024 hankehaku on nyt auki

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen voi hakea valtion rahoitusta 5.4.2024 mennessä. Jaettavana olevan tutkimusrahan enimmäismäärä on noin 5,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Rahoitusta voi hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, hyvinvointialueiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen hankkeisiin. Tarkoituksena on rahoittaa erityisesti sellaista sosiaalityön tutkimusta, joka vahvistaa sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioi hyvinvointialueiden


2.2.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
AVOIN LUENTOSARJA: Hyvinvointi ja arki (5.3.-16.4.2024)

  Hyvinvointi ja arki -luentokurssi tarkastelee perheiden elämää ja hyvinvoinnin kysymyksiä arjen tutkimuksen näkökulmista. Luennot kiinnittyvät mahdollisuuksien mukaan Satakunnassa asuvien perheiden arkeen, joko luentojen pohjana olevien tutkimusaineistojen ja/tai luentojen tematiikan kautta. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille ja esittelee samalla Porin yliopistokeskuksessa tehtävää ajankohtaista tutkimusta.   Ajankohta: 5.03.2024 – 16.04.2024 Tiistaisin klo 16.00–17.30   Ilmoittautuminen: Luentoja


25.1.2024| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Rakenteellisen sosiaalityön viikko 4.3. – 8.3.2024

  RAKE-viikko tulee taas! Kevään 2024 Rakenteellisen sosiaalityön viikolla teemana on Kehittyvä sosiaaliala. Tervetuloa kuulemaan, kertomaan sekä keskustelemaan sosiaalialalla tehtävästä kehittämisestä ja sosiaalialan tulevaisuudesta.   Maanantai 4.3.2024 klo 8.30 – 11.00 etänä Teamsissa RAKE-foorumi, aiheena Kehittyvä sosiaaliala. Tervetuloa kuulemaan sosiaalialan kehittämistä koskevia puheenvuoroja sekä antamaan panoksesi alan kehittämisen suuntaan! Työskentelyosuus on itsenäistä ideointia, kommentoimassa sosiaalialan


5.12.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satakunnan hyvinvointialue on nyt Sosiaalityön tutkimuksen seuran yhteisöjäsen

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä. Sosiaalityön tutkimusseuran sivuilta voi seurata ajankohtaista tiedottamista ja seuran uusimman uutiskirjeen voit lukea tästä. Sosiaalityön tutkimusseuran sivuilta löydät tietoa ·


28.11.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Tule kokemaan satakuntalaista sote-alan kehittämistyötä!

Tule kuulemaan ja kokemaan, miten kehitämme sosiaali- ja terveyspalveluita Satakunnassa! Hyvinvointia kaikille -tapahtuma koostuu kaikille avoimista messuista, keskusteluista ja tietoiskuista liittyen Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yhteisestä kehittämistyöhön. Mukaasi saa vinkkejä omaan hyvinvointiin, hyvinvointialueen palveluista sekä minkälaista kehittämistyötä palveluiden eteen tehdään parhaillaan. Luvassa on ohjelmaa kaikenikäisille aamusta iltapäivään – tavataan Puuvillan aukiolla torstaina 14.12. klo


13.10.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 30.10.2023 klo 8:30-15:30 Porin Yliopistokeskuksella

Tervetuloa neljännen kerran järjestettävään Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivään maanantaina 30.10.2023 klo 8:30-15:30. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa, os. Pohjoisranta 11 A. Päivä kokoaa jälleen yhteen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkijoita kehittäjiä. Tapahtuma on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tällä kerralla


6.10.2023| Innovaatiot Yleinen
Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä, johon etsitään ratkaisua Luotsi-toiminnasta

Luotsi-koulutukset käynnissä Satakunnassa Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Luotsi-koulutukset ovat käynnistyneet Satakunnan hyvinvointialueella. Luotsi-toimintaa pilotoidaan aluksi lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten pariin. Koulutukset ovat nyt käynnissä Harjavallassa ja Raumalla. Pilottivaiheessa koulutetaan 80 luotsia neuvoloista, perhekeskuksista ja kouluista. Jatkossa toimintaa laajennetaan muidenkin asiakasryhmien kanssa työskenteleviin, esimerkiksi ikääntyneiden palveluihin. – Luotsi-koulutuksessa ammattilainen oppii ottamaan puheeksi lähisuhdeväkivallan asiakkaiden kanssa


27.9.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Vastaa kyselyyn ikääntyneiden teknologin käytöstä

Satakunnan hyvinvointialueen kotiin annettavissa palveluissa on käytössä monipuolisesti teknologiaa tukemassa ikääntyneiden turvallista kotona asumista. Käytössä oleviin teknologioihin kuuluvat tabletit, jotka mahdollistavat kotihoidon käyntien toteuttamisen etäyhteydellä ja osallistumisen etänä toteutettavaan ryhmätoimintaan. Lisäksi käytössä on lääkeannostelulaitteita ja ulko-oveen asennettavia älylukkoja. Osana Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) – hanketta toteutetaan nyt palautekyselyt sekä teknologiaa käyttäville kotihoidon


29.8.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Satakunnassa kehitetty Combilanssi vie päivystyspalveluja kotiin

Satakunnan hyvinvointialueella liikkuvat päivystyspalvelut on keskitetty Akuutti vastuualueelle. Koska päivystyskäynnit ovat erityisesti ikääntyneille raskaita, vievät Akuutti kotikeskuksen hoitajat ja lääkärit päivystykselliset tutkimukset ja sairaalatasoiset hoidot potilaan kotiin tai ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan aina, kun se on mahdollista. Akuutti kotikeskus vastaa tutuista kotisairaalapalveluista, kuten suonen sisäisten antibioottien antamisesta ja kotisaattohoidosta. Se vastaa myös turvapuhelinpalveluista lähes koko maakunnassa. Tavoitteena


29.8.2023| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Ministerit vaikuttuivat Sata-Ankkurista– ennaltaehkäisevä toiminta jatkaa koko maakunnassa

Satakunnan ankkuritoiminta sai kiitosta ja kannustusta, kun Kokoomuksen puoluejohtoa ja ministereitä tapasivat ankkuritoiminnassa työskenteleviä ammattilaisia. Nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen tähtäävä moniammatillinen ankkuritoiminta on Porissa ja Raumalla ollut jo vuosia vakiintunutta toimintaa. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa toimintaa pilotoitiin koko Satakunnassa 1.8.2022-30.6.2023. Maakunnalliselle toiminnalle on nähty tarve ja ankkuritoiminta jatkuu hyvinvointialueen ja Lounais-Suomen poliisin


27.6.2023| Innovaatiot Opetus Tutkimus
THL, Itsemurhien ehkäisy – ja Kestävän kasvun Satakunta -hanke mukana vahvistamassa ammattilaisten osaamista liittyen itsemurhien ehkäisyyn

Mielenterveyden hyvien käytäntöjen toimeenpanon yhteistoimi -hankkeessa (JA ImpleMental) otetaan käyttöön erilaisia hyviä käytäntöjä itsemurhien ehkäisemiseksi itävaltalaisen SUPRA-mallin mukaisesti. Hankkeen 20 eurooppalaista partnerimaata jakavat kokemuksia, kartoittavat tarpeita ja toimeenpanevat hyviä käytäntöjä mielenterveyspalveluiden tehostamiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi. Osana hanketta THL on mukana vahvistamassa ammattilaisten taitoa kohdata akuutissa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja itsemurhan tehneen henkilön läheisiä. Heitä kohtaavat


20.10.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Tamro Oyj:n Health & Future -podcast: Voiko teknologia pelastaa kotihoidon?

Uusimmassa Tamro Oyj:n Health & Future -podcastissa keskustellaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden murroksesta, työvoiman riittävyydestä sekä hyvinvointi- ja terveysteknologioiden luomista mahdollisuuksista sote-palvelujen kehittämiseen. Tamron palveluliiketoiminta- ja kehitysjohtaja Heikki Kosken luotsaamassa podcastissa vierailivat Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen sekä Satakunta Testbed -hankkeen projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä. Podcastin kolmannessa jaksossa pohdittiin Voiko teknologia pelastaa kotihoidon? Keskustelussa todettiin muun muassa, että Suomessa on jo


24.8.2022| Innovaatiot Tutkimus Yleinen
Luonnon äänistä hyvinvointia ja elämyksiä mielenterveyskuntoutujille

Hopeaharjun Palvelukoti Oy:ssä on testauksessa Kelosound Oy:n Pikkukelo, jolla luonnon äänet voidaan tuoda lähelle asiakkaita. Mobiilisovelluksella ohjaten kelopuu saadaan soittamaan esimerkiksi karhun tuhinaa, joutsenen joikua tai vaikkapa kesäistä liplatusta. Lue lisää kokeilusta ja sen kokemuksista Satakunnan Kansan julkaisemasta artikkelista.


16.8.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus
Teknologia työkaverina -julkaisu esittelee laajasti teknologioiden yhteiskehittämistä sote-sektorilla

Satakunta DigiHealth -hankkeen julkaisu “Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä” kuvaa hankkeen yhteiskehittämisen tuloksia sekä avaa teknologiakehityksen tilannetta. Teknologia työkaverina -julkaisussa esitellään konkreettisia demo- ja pilotticaseja sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvää tutkimusta. Julkaisussa ääneen pääsevät kymmenet vieraskirjoittajat yhteistyöhankkeista ja organisaatioista. Lisäksi julkaisussa kuullaan mielenkiintoisista uratarinoista hyvinvointi- ja terveysteknologian parissa. Julkaisu on


23.5.2022| Innovaatiot Opetus Tutkimus Yleinen
Satainno kokoaa sote-alan tutkimusta, kehittämistä ja osaamista

Satakunnassa on otettu käyttöön Satainno -verkkosivusto, jonka avulla voidaan jakaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän tutkimuksen, kehittämisen, innovaatioiden sekä opetuksen tietoa laajasti. Satainno löytyy osoitteesta www.satainno.fi. “Tavoitteena on, että jatkossa kuka tahansa pystyy yhden sivuston kautta saamaan tietoa kaikesta Satakunnassa tehtävästä työstä. Sivuston sisältö kasvaa ja täydentyy sitä mukaa kuin toimijat ehtivät siirtämään sinne materiaalia ja linkkejä,”