Poliisiauto ja ambulanssi kuvaustilanteessa, jossa kuvataan opetusvideota itsemurhaa ajattelevan kohtaamiseen.

THL, Itsemurhien ehkäisy – ja Kestävän kasvun Satakunta -hanke mukana vahvistamassa ammattilaisten osaamista liittyen itsemurhien ehkäisyyn

27.6.2023
Mielenterveyden hyvien käytäntöjen toimeenpanon yhteistoimi -hankkeessa (JA ImpleMental) otetaan käyttöön erilaisia hyviä käytäntöjä itsemurhien ehkäisemiseksi itävaltalaisen SUPRA-mallin mukaisesti. Hankkeen 20 eurooppalaista partnerimaata jakavat kokemuksia, kartoittavat tarpeita ja toimeenpanevat hyviä käytäntöjä mielenterveyspalveluiden tehostamiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi.

Osana hanketta THL on mukana vahvistamassa ammattilaisten taitoa kohdata akuutissa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja itsemurhan tehneen henkilön läheisiä. Heitä kohtaavat työssään muun muassa ensihoidon ammattilaiset ja muut liikkuvien palveluiden työntekijät.

Ammattilaisen tavalla kohdata itsemurhaa aikova henkilö voi olla kauaskantoiset vaikutukset sekä itsemurhavaarassa olevalle että ammattilaiselle itselleen. Itsemurhan tehneen ihmisen äärellä läheisen tunnekuorma on suuri ja myös ammattilainen on haastavassa tilanteessa.

Ammattilaisten keskuudessa onkin tunnistettu tarve kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisen vahvistamiseen edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa. Tähän tarpeeseen vastataan hankkeessa tuotettavilla opetusvideoilla ja THL:n Itsemurhien ehkäisy -verkkokouluun tuotettavalla materiaalilla.

Poliisiauto ja ambulanssi kuvaustilanteessa, jossa kuvataan opetusvideota itsemurhaa ajattelevan kohtaamiseen.
Opetusvideot ovat mallinnuksia tosielämän tilanteista, joissa yhtenä oleellisena tekijänä on viranomaisyhteistyö osana itsemurhavaarassa olevan henkilön kohtaamista.

Opetusmateriaalilla tuetaan ammattilaisten osaamista

Opetusvideoita ensihoidon ammattilaisille kuvattiin Porin Turvallisuuskeskuksessa yhteistyössä THL:n ja Satakunnan hyvinvointialueen hankkeiden Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa ja Kestävän kasvun Satakunta kanssa. Kestävän kasvun Satakunta -hanketta rahoittaa EU (NextGenerationEU).

Videoilla mallinnettiin neljää erilaista tilannetta, joita ensihoidon ammattilainen voi kohdata työssään. Videot valmistavat kohtaamaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevan henkilön, psyykkisesti sairastuneen henkilön ja yksinäisen iäkkään henkilön, joiden kohdalla tulee kiinnittää huomioita itsemurhavaaraan. Lisäksi yksi videoista keskittyy itsemurhalle läheisensä menettäneiden henkilöiden kohtaamiseen. Videoiden kuvaamisesta vastasi MediaStage ky ja videoiden sisällön suunnittelussa asiantuntija-apuna mukana oli Surunauha ry.

Opetusvideoiden lisäksi Mielenterveyden hyvien käytäntöjen toimeenpanon yhteistoimi -hankkeessa tullaan tekemään ensihoidon ammattilaisille suunnattua kirjallista opetusmateriaalia. Kirjallinen opetusmateriaali tulee osaksi jo olemassa olevaa THL:n Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulua.

THL:n verkkokoulut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulun aihealueet sopivat kaikille, mutta jotkin osiot, kuten itsemurhavaarassa olevan hoito perusterveydenhuollossa sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet soveltuvat erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille. Vastaavasti itsemurhavaarassa olevan henkilön kohtaaminen ja vuorovaikutukseen liittyvät teemat sopivat kaikille, jotka työssään tapaavat mahdollisesti itsetuhoisia henkilöitä.

 

Artikkeli julkaistu THL:n nettisivuilla 16.6.2023

Jaa sivu