Sata osaa tutkimukset

Löydät yhdestä paikasta uusimman tiedon satakuntalaisista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Tutkijan tietopankista saat apua niin tutkimuslupakäytäntöjen selvitykseen, kuin kumppanuuksien ja verkostojen etsimiseen.