Kuva on valokuva. Siinä on Combilanssi ja 2 henkilöä työvaatteissa.

Satakunnassa kehitetty Combilanssi vie päivystyspalveluja kotiin

29.8.2023

Satakunnan hyvinvointialueella liikkuvat päivystyspalvelut on keskitetty Akuutti vastuualueelle.

Koska päivystyskäynnit ovat erityisesti ikääntyneille raskaita, vievät Akuutti kotikeskuksen hoitajat ja lääkärit päivystykselliset tutkimukset ja sairaalatasoiset hoidot potilaan kotiin tai ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan aina, kun se on mahdollista. Akuutti kotikeskus vastaa tutuista kotisairaalapalveluista, kuten suonen sisäisten antibioottien antamisesta ja kotisaattohoidosta. Se vastaa myös turvapuhelinpalveluista lähes koko maakunnassa. Tavoitteena onkin turvapuhelinlaitteiden ja turva-auttajakäyntien yhtenäistäminen koko Satakunnassa.

Myös Combilanssi kuuluu liikkuviin päivystyspalveluihin. Combilanssi on Satakunnassa kehitetty ensihoitopalvelun toimintamalli erityisesti ikääntyneiden akuuttitilanteiden hoitoon. Perinteiseen ambulanssiin verrattuna Combilanssissa ensihoitajan työparina on ikääntyneiden ongelmiin perehtynyt Akuutti kotikeskuksen sairaanhoitaja.

– Combilanssin tutkimus- ja hoitomahdollisuudet tukevat paremmin ikääntyneiden ongelmien tutkimista ja hoitoa kotiympäristössä, kertoo Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen hankekoordinaattori ja Combilanssin kehittäjä Heikki Lampinen.

Combilanssiyksiköitä on tällä hetkellä kaksi, yksi Porin seudulla ja toinen Rauman seudulla. Combilanssin tehtävät tulevat hätäkeskuksen, Satakunnan tilannekeskuksen tai Akuutti kotikeskuksen kautta. Kansalaiset itse eivät voi combilanssia hälyttää.

Liikkuvissa päivystyspalveluissa moniammatillista osaamista

Liikkuvissa päivystyspalveluissa yhdistyy perus- ja erityistason osaaminen samaan yksikköön. Näin pystytään tekemään asiakkaalle kokonaisvaltaisempi hoidon tarpeen arvio ja järjestämään tarkoituksenmukaisin apu. Sekä Akuutti kotikeskuksesta että Combilanssista saadaan tarvittaessa videoyhteys lääkäriin. Tien päällä ollessa ja asiakkaan kotona ollessa hoitohenkilökunta pystyy tarkastelemaan asiakkaan lääkitys-, diagnoosi- ja sairaushistorian tietoja.

Liikkuvien päivystyspalveluiden geriatrista osaamista omaavat sairaanhoitajat osaavat arvioida muun muassa asiakkaan kotona pärjäämistä, hänen mahdollisesti tarvitsemiaan kotihoidon palveluita tai muita tukipalveluita, esimerkiksi turvapuhelimen tai apuvälineiden tarvetta. Ammattilaiset pystyvät myös hoitamaan tarvittavat yhteydenotot näiden apujen järjestämiseksi.

– Palveluiden kehittämisessä tärkeää on ollut ajattelutavan muutos: tehdään yhteistyötä asiakas edellä ja tullaan pois omista siiloistamme, täsmentää hankekoordinaattori Heikki Lampinen

– Laaja-alaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen, sekä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten kesken ovat Satakunnan hyvinvointialueen liikkuvien päivystyspalveluiden keskeisiä menestystekijöitä. Näin on saatu pienellä panostuksella vaikuttavia tuloksia, kommentoi Akuutti kotikeskus -vastuuyksikön päällikkö Katriina Lähteenmäki.

Jaa sivu