Luotsi-koulutukset käynnissä Satakunnassa

Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä, johon etsitään ratkaisua Luotsi-toiminnasta

6.10.2023

Luotsi-koulutukset käynnissä Satakunnassa

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Luotsi-koulutukset ovat käynnistyneet Satakunnan hyvinvointialueella. Luotsi-toimintaa pilotoidaan aluksi lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten pariin. Koulutukset ovat nyt käynnissä Harjavallassa ja Raumalla. Pilottivaiheessa koulutetaan 80 luotsia neuvoloista, perhekeskuksista ja kouluista. Jatkossa toimintaa laajennetaan muidenkin asiakasryhmien kanssa työskenteleviin, esimerkiksi ikääntyneiden palveluihin.

– Luotsi-koulutuksessa ammattilainen oppii ottamaan puheeksi lähisuhdeväkivallan asiakkaiden kanssa ja pystyvät omissa yksiköissään perehdyttämään muita ammattilaisia ja oppivat ohjaamaan lähisuhdeväkivallan kohdanneita oikean avun piiriin, kertoo Luotseja kouluttava kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyöntekijä Jaana Taimiola-Nieminen Porin ensi- ja turvakoti yhdistyksestä.

Luotseista koottavan verkoston kautta luotsit saavat toisiltaan tukea ja työvälineitä työhönsä myös jatkossa.

Miksi Luotsi-toiminta on tärkeää?

Suomi on lähisuhdeväkivallassa Euroopan kärkimaita. Joka kolmas nainen kokee lähisuhdeväkivaltaa ja se on kansallinen häpeä. Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa paljon kärsimystä ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat valtavat.

– Kentällä tarvitaan lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka yleistä lähisuhdeväkivalta on ja miten tärkeää puheeksiottaminen on. Se vaatii työntekijältä kuitenkin osaamista ja rohkeutta. Asiakkaan vastaus saattaa esimerkiksi pelottaa, koska ei tiedetä miten hänen kohtaamansa väkivallan kanssa tulisi toimia, Taimiola-Nieminen kertoo.

Lähisuhdeväkivallasta puhumisen tulisi olla yhtä normaalia kuin päihteistä kysyminen jo on. Jos puheeksiottaminen on vaikeaa, niin kyselylomakkeen käyttäminen tuo tukea työhön.

– Kysely itsessään on jo interventio ja sen pohjalta voi ohjata oikea avun piiriin. Se, että työntekijä käyttää hetken aikaansa lähisuhdeväkivallan puheeksiottoon, voi pidemmällä tähtäimellä vaikuttaa yksilön-, perheen hyvinvointiin ja näin ollen sekä kansantalouteen että -terveyteen. Kohtaaminen ammattilaisen kanssa voi olla ensimmäinen kerta, kun asiakas uskaltaa ottaa väkivallan puheeksi.

Erilaisiin lähisuhdeväkivallan puheeksioton menetelmiin osallistuneet ammattilaiset kertovat, että koulutukset ovat tuoneet tietoa lähisuhdeväkivallasta ja luottamusta omaan osaamiseen sekä siihen, että uskaltaa ottaa puheeksi ja viedä osaamistaan omaan työpisteeseen.

——–

Helmi- ja maaliskuussa koulutetaan kaksi Luotsi-ryhmää Porissa. Koulutuspäiviä on kolme per ryhmä. Infotilaisuus koulutuksista järjestetään marraskuussa. Infotilaisuudesta ja koulutuksista tiedotetaan Satasessa.

Luotsi-koulutukset ovat osa Kestävän kasvun Satakunta 2 –hanketta, jota rahoitetaan EU:n kertaruontoisesta elpymisrahastosta (Nextgenetarion EU).

Jaa sivu