Raumalla on käynnissä työkykykoordinaattori-kokeilu

27.3.2024

Työkyvyn tuen palveluissa on meneillään on meneillään työkykykoordinaattori-kokeilu. Työkykykoordinaattorille voivat hakeutua henkilöt, joilla ei ole työterveyshuollon palveluita. Tavoitteena on tukea työikäisiä, kuten työttömiä tai työttömäksi jääviä työnhakijoita, joilla on haasteita työ- ja toimintakyvyssä. Kokeiltavaan palveluun osallistuminen on vapaaehtoista ja se perustuu asiakkaan suostumukseen.

Työkyvyn ja työllistymisen haasteiden taustalla voi olla monia erilaisia terveydentilaan ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä. Silloin voidaan tarvita yhtä aikaa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita.  Työkykykoordinaattori on apuna siinä, että löydetään asiakkaan kokonaistilanne huomioiden sopivat palvelut.

Työkykykoordinaattori kartoittaa asiakkaan kanssa tilannetta ja sitä, mihin haasteisiin hän itse haluaisi apua. Työkykykoordinaattorilla on tukenaan sosiaali-ja terveydenhuollon työkyvyn tuen ammattilaisista koostuva ryhmä.

– Asioiden käsittely yhdessä on tärkeää ja siinä voidaan hyödyntää toisen ammattilaisen osaamista. Konsultaatiotiimi on joustava ja ketterä tapa ja sen kokoontuminen perustuu asiakkaan tarpeeseen, kertoo Työkyvyn tuen palveluiden vastuuyksikön päällikkö Maria Vanhatalo.

Työkykykoordinaattori käy asiakkaan kanssa läpi työryhmän ammattilaisten esille ottamat ehdotukset ja laatii suunnitelmaa siitä, miten asiakkaan tilanne etenisi kohti parempaa työ- ja toimintakykyä, esimerkiksi työllistymistä tai opintoja.

Työkykykoordinaattori tekee yhteistyötä TE-palvelujen ja Kelan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan niin halutessa työllistymiseen tai kuntoutumiseen liittyviä suunnitelmia voidaan tehdä yhteistyössä heidän kanssaan. Tarkoituksena on, että yhteisen suunnittelun avulla voitaisiin vähentää asiakkaan asiointia eri viranomaisten luona ja näin nopeuttaa asioiden etenemistä. Kokeiluvaiheessa kerätään tietoa siitä, miten palvelu toimii ja millaisia hyötyjä sillä saavutetaan.

Jaa sivu