Onko asiakkaasi oman elämänsä päähenkilö vai käsikirjoitatko sinä ammattilaisena hänen tarinansa?

20.11.2023

Kestävän kasvun Satakunta 2 –hanke koordinoi Toipumisorientaatio-verkkovalmennusta ja siihen sisältyviä työpajoja Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaisille.

Kaikkien Satakunnan hyvinvointialueen kohtaamistyötä tekevien sote-ammattilaisten käytössä olevan Toipumisorientaatio-verkkovalmennuksen tavoitteena on muuttaa toimintakulttuuria asiakaslähtöisemmäksi, asiakkaan voimaantumista edistäväksi ja asiakkaan omaa osallisuutta vahvistavaksi.

Toipumisorientaation viitekehyksen ohjatessa toimintaa, korostuu asiakkaan henkilökohtaisen toipumisen kokemus kliinisen toipumisen sijaan. Tällöin asiakas on aktiivinen toimija omassa hoito- ja kuntoutumisprosessissaan, mikä lisää motivaatiota ja sitoutumista ja toipumista tapahtuu. Kun toipumista tapahtuu, palvelujen tarve vähenee.

Toipumisorientaatiossa korostuu toivon merkitys: sairaudesta huolimatta asiakas voi elää rikasta ja merkityksellistä elämää, jossa korostuvat hänen toiveensa ja valintansa. Hoito ja kuntoutus rakentuvat asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen ympärille, ja asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyö perustuu dialogiin, ei diagnoosiin.

Toipumisorientaation viitekehyksen mukainen työskentely on antoisaa myös ammattilaiselle: työn merkityksellisyys ja mielekkyys lisääntyvät, kun näkee asiakkaansa toipuvan ja elävän hyvää elämää.

Lisätietoja verkkovalmennuksesta: hankekoordinaattori Elina Santala, elina.santala@sata.fi

Jaa sivu