Lasten ja perheiden elintapaohjauksen kehittämisestä on Sata-alueella yhteinen tahtotila

26.4.2024

Satakunnan hyvinvointialueella ollaan kehittämässä lasten ja perheiden elintapaohjaukselle yhtenäistä toimintamallia ja ohjautumisen kriteereitä. Yhtenäistäminen perustuu aiemmin kunnissa luotuihin elintapaohjauksen toimintatapoihin, sekä lasten ja nuorten painopolkuun. Tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke on ollut tiiviisti mukana tukemassa perhekeskuksia kehittämistyössä ja toteuttamassa moniammatillista työpajatyöskentelyä yhteistyössä hyvinvointialueen HYTE-yksikön, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n kanssa. Elintapaohjauksen toimintamallin ja ohjautumisen kriteereiden lisäksi kehittämisen tavoitteena on juurruttaa Neuvokas perhe -menetelmää monialaiseen käyttöön elintapojen puheeksioton ja ohjauksen tueksi. Nämä tulevat nousemaan myös alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja neuvolasuunnitelmaan.

Kuluneen kevään aikana toteutettiin kaksi työpajaa perhekeskuksittain ja kolmas työpaja yhdessä koko Satakunnan kesken. Moniammatilliseen kehittämiseen on osallistunut ammattilaisia hyvinvointialueelta (kouluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvola, perhetyö ja ravitsemusterapia), kunnista (varhaiskasvatus, perusopetus, liikunta ja seurakunnat), järjestöedustajia, asiakasraadin jäseniä, sekä kolmannessa työpajassa myös esihenkilöitä.

Kevään työpajatyöskentely toteutui osallistujia aktivoiden ja osallistujat saivatkin aikaan paljon keskustelua, sekä nostivat esille hyviä ideoita. Työpajatyöskentelyn avulla saatiin selvitettyä nykytilanteen vahvuudet ja kehittämistarpeet, sekä muodostettua ehdotus elintapaohjauksen yhtenäisestä toimintamallista ja ohjautumisen kriteereistä ikäryhmittäin. Lisäksi Sydänliitolta saatiin tukea ja työkaluja Neuvokas perhe -menetelmän monialaiseen juurruttamiseen. Satakunnassa on aiempien menetelmäkoulutusten myötä vahvaa menetelmäosaamista, mutta menetelmän juurtuminen vaatii lisäksi yhteisesti sovittuja käytäntöjä, menetelmäuskollisuuden tukea ja menetelmän käytön arviointia.

Lasten ja perheiden elintapaohjauksen toimintamallia ja ohjautumisen kriteereitä lähdetään seuraavaksi esittelemään hyvinvointialueen johtotasolle, jonka perusteella ehdotusta vielä tarvittaessa jatkotyöstetään ennen mahdollista käyttöönottoa. Yhtenäisen toimintamallin ja ohjautumisen kriteereiden toimivuutta käytännössä ja vaikuttavuuden arviointia päästään tekemään myöhemmin mahdollisen käyttöönoton jälkeen.

Lasten ja perheiden elintapaohjauksen kehittäminen on osa Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen kehittämistyötä, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Jaa sivu