Sessio 3: Työn ja hyvinvoinnin näkökulmia, Sessio 4: Palvelut ja käyttäjät, Sessio 5: Vaikuttavuus

13.10.2023

Klo 12 – 13.20   Rinnakkaissessiot 3, 4 ja 5

 

Sessio 3 Työn ja hyvinvoinnin näkökulmia, Pj. Eveliina Kaukkila

Johanna Wiisak: ENTRY-tutkimushanke: uria ikääntyneiden palveluihin työhyvinvointia vahvistamalla

Reetta-Kaisa Kuusiluoma: Collecting best practices in attracting and retaining silver age employees

Susanna Kunvik: Ravitsemusohjauksen vaikutus satakuntalaisten työntekijöiden työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun (RAVI-tutkimus): Satunnaistettu kontrolloitu interventio

Taina Jyräkoski: Parempaa työkykyä paremmalla työaikaisella ravitsemuksella

 

Sessio 4 Palvelut ja käyttäjät, Pj. Minka Leino-Holm

Minna Kahala & Johanna Huhtala & Henna Kyhä: Kokemusasiantuntijasimulaatio opetuksessa

Ali Tavakoli: Addressing challenges in hybrid services for illiterate adult immigrants: Unique Needs and Barriers

Tarja Vierula & Saara Saukkola: Tunnustava etnografia jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten kanssa toteutettuna

Suvi Holmberg: Sairaalan ulkopuolisen arjen merkitys osana institutionaalista hoitoa – terveydenhuollon (ammattilaisten) näkökulma

 

Sessio 5 Vaikuttavuus, Pj. Taru Talvensuu

Jonna-Carita Kanninen & Anu Holm & Susanna Kunvik & Hannu Kautiainen & Juha Puustinen: PORI75 -terveystarkastusten vaikuttavuus terveydenhuollossa

Sirpa Mäki-Turja-Rostedt & Helena Leino-Kilpi & Maija Hupli & Elina Haavisto: Yhtenäisen painehaavojen ehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen käytännön vaikuttavuus vanhuspalveluyksiköissä

Mari Pakkonen: Yksilökeskeinen hoitotyö – täydennyskoulutusintervention testaaminen ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa

Marja Hekkala: Osallisuus, valta, vaikutukset

Jaa sivu