Työttömien terveystarkastuksiin sovitaan Satakunnassa yhtenäiset toimintakäytännöt

13.10.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi viime toukokuussa Työttömän terveystarkastuksen kirjaamisoppaan. Pääset tutustumaan siihen tästä linkistä (yhteistyotilat.fi). Työttömien terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitajat toivoivat yhteisiä linjauksia uusien ohjeiden yhtenäiseen tulkintaan ja toteuttamiseen käytännössä. Yhteistyössä työttömien terveystarkastuksia tekevien hoitajien ja heidän esihenkilöidensä kanssa perustettiin työryhmä, joka lähtee yhteistä ohjeistusta tekemään.

Yhteinen työskentely käynnistyi 21.9.2023. Ensimmäisellä tapaamisella keskusteltiin tarpeesta yhtenäistää asiakkaalle koituvat käyntimaksut. Terveydenhoitajan vastaanotolla käynti on asiakkaalle maksuton, mutta esimerkiksi lääkärikäynti tai fysioterapeutilla käynti sekä osa todistuksista ovat maksullisia. Jos käyntejä muilla ammattilaisilla kuin terveydenhoitajalla, tulee useita tai tarvitaan esimerkiksi lääkärin B-lausuntoa, voi maksuista kertyä huomattava summa.  Työttömyys vaikuttaa toimeentuloon eivätkä toimeentulon ongelmat saa olla este palveluihin hakeutumiselle. Maksuja voidaan huomioida toimeentulotuessa, mutta keskustelussa nousi esille, että myös asiakasmaksulaki korostaa maksujen huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen. Maksukäytäntöihin liittyviä asioita lähdetään selvittämään ja yhtenäistämään. Kun tarvittavat tiedot on saatu, tehdään niistä asiakkaalle etukäteen annettava ohje.

Hankekoordinaattori Sari Ljungman kokee yhteisen tekemisen mielekkääksi ja tärkeäksi.  Kirjaamisopas luo raamit sille, miksi ja mitä asioita otetaan puheeksi ja miten ja minne niitä kirjataan. Käytännön työtä tekevät puolestaan tietävät parhaiten, mitä tarkennuksia ja sopimuksia tarvitaan, jotta tulkitaan ohjeita yhdenmukaisesti. Lisäksi työryhmän jäsenistä kolme on tällä hetkellä työkykykoordinaattorikoulutuksessa, joten koulutus ja kehittäminen saadaan hyvin tukemaan toinen toisiaan.

Ohjeistusta lähdettiin kirjoittamaan siitä näkökulmasta, että se toimi jatkossa myös perehdyttämisen apuna. Ensimmäisellä tapaamisella sovittiinkin yhteisen kirjaamisen mallipohjan, eli niin sanottujen fraasien tekemisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että kootaan sovitut kirjaamisen otsikot yhdelle pohjalle, jolloin ne saa kirjatessa kaikki näkymään kerralla. Oppaassa huomioidaan myös käyntien yhtenäinen tilastointi. Hankekoordinaattori Mari Lönnberg käytti tapaamisessa puheenvuoron tilastoinnin merkityksestä tiedon toisiokäytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja voidaan hyödyntää myös muussa kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa. Esimerkkejä tietojen toisiokäytöstä ovat esimerkiksi kehittäminen, tieteellinen tutkimus ja tiedolla johtaminen.

Tavoitteena on, että tämän vuoden loppuun mennessä on valmiina ensimmäinen ehdotus ohjeeksi tai oppaaksi työttömän terveystarkastuksen tekemiseen.

Lisätietoja tästä kehittämisestä saat hankekoordinaattori Sari Ljungmanilta: sari.ljungman@sata.fi ja hankekoordinaattori Mari Lönnbergiltä: mari.johanna.lonnberg@sata.fi

Jaa sivu