Sessio 1: Palveluja ja käyttäjät, Sessio 2: Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio

13.10.2023

SATAHYVÄÄ Klo 9.10 – 10.10 Rinnakkaissessiot 1 ja 2

(Abstraktit Session otsikkoa klikkaamalla)

 

Sessio 1 Palvelut ja käyttäjät

Pj. Anne Kuusisto

Minna Stolt & Riitta Suhonen: Nivelreumaa sairastavien henkilöiden kokemukset jalkaterapiapalveluista – kyselytutkimus

Hanna Kangasniemi & Riitta Suhonen & Minna Stolt: Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukeminen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa

Tiina Mäkitalo & Minna Kangasniemi & Mervi Vähätalo & Ali Tavakoli & Ryann Deloso & Santeri Saari: Yhteiskehittelyllä digiosallisuutta

 

Sessio 2 Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio I

Pj. Minna Koivuniemi

Sari Teeri: Työntekijöiden työhyvinvointi etäkotihoidossa

Eveliina Kaukkila: Teknologioiden merkitykset omaishoitajan arjessa

Maarit Hallia: Asumisen esteettömyys ja toimintakyky

Jaa sivu