Kuva on prosessikuvaus, jossa kuvataan Difi-HTA-prosessia

Oletko kuullut Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimallista (Digi-HTA)?

19.3.2024

Digi-HTA on menetelmä, jolla arvioidaan digitaalisia hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, ohjelmistoja ja sovelluksia (HTA=Health Technology Assessment/Terveydenhuollon menetelmien arviointi). Arviointi on maksutonta sekä hyvinvointialueille että yrityksille ja se soveltuu sekä lääkinnällisille laitteille että ei-lääkinnällisille laitteille.

Digi-HTA tarjoaa luotettavan, puolueettoman ja läpinäkyvän arvioinnin tuotteen soveltuvuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Eri organisaatioiden päätöksentekijät voivat käyttää arviointia apuna hankinnan eri vaiheissa ja pilotoinneissa. Asiakkaat ja kansalaiset voivat luottaa siihen, että tuote on arvioitu puolueettomasti. Digi-HTA-arviointitoiminta on ollut osa kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA) toimintaa vuoden 2020 alusta lähtien.

Digi-HTA-arviointi perustuu pääasiassa yrityksen tuotteestaan toimittamaan tietoon, jota täydennetään kirjallisuuskatsauksella ja tarvittavilla asiantuntija-arvioilla sekä mahdollisilla lisäkysymyksillä yritykselle. Arviointiprosessin aikana yritysten ja tuotteiden nimiä ei julkaista. HTA-arviointi on julkinen dokumentti ja se on voimassa 3 vuotta.

Digi-HTA-arviointiprosessi

Arvioinnin keskeisiksi osa-alueiksi on määritelty vaikuttavuus, turvallisuus, kustannukset, tietoturva- ja tietosuoja sekä käytettävyys ja saavutettavuus. Osa-alueiden arvioinnissa käytetään ”liikennevalomallia”, jossa osa-alueet pisteytetään. FinCCHTA määrittelee arvioinnin lopputason yhteispistemäärän perusteella ja sopii yrityksen kanssa arvioinnin julkaisemisesta FinCCHTAn verkkosivuilla.

Hanke ja Digi-HTA

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke on mukana kansallisessa Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimallin (Digi-HTA) verkostossa. Verkostossa jaetaan tietoa uusimmista arvioinneista ja niiden hyödyntämisestä.

Yksi Digi-HTA-arviointiprosessin läpikäynyt palvelu on hyvinvointialueellakin käytössä oleva eKonsultaatio- digitaalinen palvelukeskus.  eKonsultaatiota hyödynnetään etäkonsultaatioiden toteutuksessa.

Artikkelin kuva: Digi-HTA-prosessi (https://oys.fi/fincchta/digi-hta/digi-hta-menetelma/)

Jaa sivu