Työskentelyä datan parissa.

Sosiaalihuollon erityisen tuen tarve Satakunnassa -selvitys on julkaistu

7.7.2023

Satakunnassa on selvitetty kyselyn avulla sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeen määrittelemistä ja tunnistamista Satakunnassa, sekä satakuntalaisten sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä erityisen tuen tarpeen taustalla olevista tekijöistä. Selvitys kysyi myös ammattilaisten aiheeseen liittyviä toiveita ja tarpeita.

Työryhmä on laatinut aiheeseen liittyviä suosituksia ja toimenpidesuunnitelman tehdyn selvityksen pohjalta liitteenä olevaan raporttiin. Raportissa käy ilmi, että yleisimmät erityisen tuen tarpeen taustalla olevat tekijät Satakunnassa ovat psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, se, että asiakas ei itse kykene hakemaan tai saamaan tarvitsemiaan palveluja
sekä taloudelliset haasteet, köyhyys, velkaantuminen.

Raportissa eritellään vastauksia elinkaaripalveluittain: iäkkäiden, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut ja päihdehuolto.

Raportin voit lukea ja ladata itsellesi tästä linkistä (PDF).

Suosituksia ja toimenpidesuositus selvityksen pohjalta

 

Raportin loppuun on koottu viisi suositusta, joiden avulla vastaajien toiveisiin voidaan vastata. Vastauksissa aiheen selkeyttämiseen liittyvät toiveet olivat ylivoimaisesti yleisin tuotu tarve. Toiveissa oli mm. selkeä ohjeistus, määritelmä tai linjaus siitä, kuka on erityisen tuen tarpeessa. Asiakastyön tueksi toivottiin käytännön työkaluja, kartoituslomakkeita, mittareita sekä uusia menetelmiä.

Rakenteisiin liittyvät toiveet –kategoriaan luokiteltiin mm. resursseihin, työn järjestämiseen, ilmapiiriin, olosuhteisiin ja yhteiskunnan ilmiöihin liittyvät kommentit.

Raportti suosittelee ensisijaisesti ammattilaisia luottamaan itseensä ja ammattitaitoon sekä luottamaan siihen, että se kehittyy. Raportti muistuttaa myös, että tarkka kriteeristö siitä, kuka voi saada erityisen tuen tarpeen palveluita, olisi jo tehty – mikäli se olisi tehtävissä. Suosituksista nousee esiin myös luottaminen esihenkilön ja kollegoiden tukeen ja avoimeen keskusteluun.

Raportin tehty maakunnallisten palveluiden yhtenäistämisen tarpeeseen

 

Vuosina 2021-2023 sote-uudistukseen liittynyt hanke- ja valmistelutyö teki näkyväksi sen, miten erilaisia toimintatapoja, käytäntöjä ja laintulkintoja eri puolilla maakuntaa sosiaalihuollossa on. Tämä on innoittanut monenlaisia kehittämistoimia eri saroilla. Yhdeksi kehittämiskohteeksi on selvästi muotoutunut sosiaalihuollon erityisen tuen tarpeen määritelmä ja siihen liittyvät käytännöt. Kun lähdettiin pohtimaan, miten erityisen tuen tarpeen määrittelemistä voitaisiin maakunnassa yhtenäistää, todettiin että kehittämistyön pohjaksi tarvitaan ensin tietoa. Siitä syntyi tämä selvitys. Työryhmä kiittää tähän raporttiin liittyvään kyselyyn aiemmin vastanneita ammattilaisia.

Raportin on tehneet yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen professiotyö, Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Lisätietoja raportista anta​​​​​​​vat

 

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kehityspäällikkö Minka Leino-Holm, minka.leino-holm(at)pikassos.fi

Sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaalihuollon erityisasiantuntija Niina Kuusinen, niina.kuusinen(at)pikassos.fi

Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityön professiojohtaja Kati Nordlund-Luoma, kati.nordlund-luoma(at)sata.fi

Jaa sivu