Yhteistyöllä kohti vaikuttavia palveluja

16.2.2024

Kestävän kasvun Satakunta 2 tekee hankkeena tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä monien muiden eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Olemme investoinnissa 3 kehittämässä vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista ja sen myötä ymmärrämme laajan yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen kokonaisuuden onnistumiseksi.

Soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut integroida sosiaali- ja terveydenhuoltoa paremmin palvelemaan hyvinvointialueen asukkaita. Tämä tavoite edellyttää ennakkoluulottomuutta, kulttuurin muutosta ja tiivistä rajoja ylittävää yhteistyötä. Yksittäisen toimijan vaikutus kokonaisuuteen tulee esille myös hanketyössä. Oman investointimme sisällä yhteistyö on edellytyksenä yhteisen tavoitteen eli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevan tietopohjan ja vaikuttavuusperustaisen ohjauksen vahvistamiselle.

Kirjaamisen kehittäminen tähtää luotettavan, oikea-aikaisen ja hyödynnettävän tiedon tuottamiseen. On tärkeää, että keräämme oikeaa tietoa eli tietoa, jota tarvitsemme tietoperustaisten päätösten tueksi ja ilmiöiden ymmärtämiseksi ja sitä kautta vaikuttavien ja kustannusvaikuttavien palveluiden tarjoamiseksi satakuntalaisille.

Vaikuttavuutta ei voida osoittaa, ellei asiakkaan tai potilaan tilanteesta ja palvelun toteuttamisesta tuotettava tieto ole laadukasta, ajantasaista ja hyödynnettävää. Jokainen ammattilainen osallistuu vaikutusten ja sitä kautta vaikuttavuuden luomiseen omassa työssään. Asiakas- tai potilastyön kirjaamisella tehdään palvelun vaikutukset näkyväksi. Olisikin tärkeää, että vaikuttavuustieto saavuttaisi juuri asiakas- ja potilastyötä tekevät ammattilaiset ja lisäisi heidän ymmärrystään yksittäisen toimijan osuudesta suurempaan kokonaisuuteen.

Rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista sosiaalityötä, joka parhaassa tapauksessa vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin ja asukkaiden saamiin palveluihin. Se nostaa esiin havaittuja sosiaalisia epäkohtia ja pyrkii vaikuttamaan niihin tiedontuotannon ja viestinnän keinoin. Rakenteellisessa sosiaalityössä tiedon merkitys on suuri, mm. tieto asiakkaiden tarpeista, palveluiden vaikutuksista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistyötä tehdään laajassa yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen, alueen korkeakoulujen ja muiden rakenteellisen sosiaalityön satakuntalaisten toimijoiden kanssa.

Voimmekin investointimme osalta todeta, että työskentelemme tiedon tuottamisen, tiedon jalostamisen ja tiedon hyödyntämisen parissa yhdessä hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa. Tyytyväinen ja vaikuttavaa hoitoa, ohjausta tai palvelua saava satakuntalainen, työssä viihtyvä ammattilainen ja kustannusvaikuttava toiminta ovat tämän kehittämistyömme tärkeimmät päämäärät.

Investointi 3, Mari Lönnberg, Tuija Multisilta, Maija Pyykönen ja Sanna Vähä-Vahe

Jaa sivu