Kuva on piirroskuva. Siinä on lamppu

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke mukana rakentamassa vaikuttavuuden vuosikymmenentä

17.11.2023

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen työpaketissa 4.3.3 kehitetään tiiviissä yhteistyössä Tiedolla johtamisen yksikön kanssa sekä koko hyvinvointialueen vaikuttavuusperusteista ohjausmallia että tiedolla johtamista. Satakunnan hyvinvointialueella pilottikohteeksi on valittu sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalihuollon ja sen sisältämän sosiaalisen kuntoutuksen valitseminen kehittämiskohteeksi on kansallisestikin hyvin merkittävää ja Satakunnan pilotti onkin herättänyt kiinnostusta myös muilla hyvinvointialueilla. Enimmäkseen vaikuttavuuspilotit ovat keskittyneet terveydenhuoltoon.

Vaikuttavuus/vaikuttavuuden ohjaaminen perustuu tietoon

Tietoperustaiseen päätöksentekoon tarvitaan luotettavasti kirjattua ja laadukasta tietoa, jota tuotetaan käytännön työssä. Lisäksi tarvitaan erilaisia tutkimus- ja rekisteriaineistoja. Näiden avulla hyvinvointialue kehittää toimintaansa ja onkin tärkeää, että kerätty, varastoitu ja hyödynnetty tieto on laajasti hyvinvointialueen käytössä. Tuotetun tiedon avulla voidaan selvittää, onko sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavia vai voidaanko kehittää parempia toimintatapoja ja hyödyntää saatavilla olevat resurssit tehokkaammin.

Tie vaikuttavuuden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa löytyy yhteistyöstä

Usein ajatellaan, että lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastataan tuottamalla enemmän palvelusuoritteita. Vaikuttavuusperustaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti tuottaa muutosta potilaan tai asiakkaan terveydentilassa, hyvinvoinnissa tai elämänlaadussa. Kustannusvaikuttavuus puolestaan pyrkii huomioimaan tuotettuun palveluun käytetyt resurssit. Sote-palveluita pitää siis pystyä tuottamaan tehokkaasti, mutta ennen kaikkea tuotettujen palveluiden ja kaiken toiminnan tulee olla vaikuttavaa.

On tärkeää, että hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä, sillä vaikuttavuus ei aina näy siellä missä palvelu toteutetaan. Vaikuttavuus voi näkyä muualla tai se muodostuu monen toimijan yhteisenä tuloksena. Vaikuttavuuden arvioinnin avulla on mahdollista kehittää käytäntöjä entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden, potilaiden ja laajemmin yhteiskunnan tarpeita.

Lisätiedot: Tuija Multisilta, hankekoordinaattori, tuija.multisilta@sata.fi

Sanna Vähä-Vahe, projektipäällikkö, sanna.vaha-vahe@sata.fi

Jaa sivu