LiiTulla itsenäistä ja mielekästä elämää

10.1.2024

Liikkuva tuki LiiTu on Satakunnan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen jalkautuvaa työtä yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä neuropsykiatrisille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille. LiiTun toimintaa ohjaa toipumisorientaation viitekehys, eli diagnoosit eivät määritä ihmistä, mielekäs elämä onnistuu sairauksista huolimatta ja asiakas on oman elämänsä asiantuntija.

Työskentely perustuu asiakkaan itsensä asettamiin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan pystyvyyden tunnetta sekä saada aikaan positiivinen muutos arjenhallinnassa. LiiTussa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja unelmat, ja työskentelylle asetetut tavoitteet pohjautuvat haasteisiin, ei ongelmiin. LiiTussa ei tehdä asioita asiakkaan puolesta, vaan työntekijä on mukana kulkija, tukien ja ohjaten asiakasta.

LiiTun asiakkaaksi hakeudutaan asumisen asiakasohjausyksikkö ASSIn palvelutarpeen arvioinnin kautta. Yhteydenoton ASSIin voi tehdä asiakas itse tai asiakkaan luvalla asiakkaan omainen/muu tukiverkosto, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai vankilasta vapautuvien kohdalla Rikosseuraamuslaitoksen ammattilainen.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Elina Santala, Kestävän kasvun Satakunta 2 –hanke, elina.santala@sata.fi, p. 050 4685 830

asumispalveluiden esihenkilö Anna-Mari Salminen, anna-mari.salminen@sata.fi, p. 044 7019 597

 

Jaa sivu