Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa

Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa -hanke tähtää ikääntyneiden asumisen esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämiseen kehittämällä arviointialustaa ja siihen liittyvää vakiintunutta toimintatapaa.

Hankkeen päätavoitteena on tukea ja edistää Satakunnan hyvinvointialueella ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä asiakkaan toimintakyky huomioiden. Hanke myös ennaltaehkäisee ja vähentää laitoshoitoon päätymistä niissä tapauksissa, joissa laitoshoitoon olisi kodin esteettömyyteen tai turvallisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi jouduttu.

Hankkeen tuloksena tuotetaan arviointialusta, joka toimii työkaluna. Tämän avulla ammattilainen tai asiakkaan omainen voi ikääntyneiden luona käydessään arvioida luotettavasti ja helposti kodin asuinolot ja riittävän toimintakyvyn kotona asumiseen. Arviointialusta pilotoidaan. Pilotointien kautta työkalun käyttäminen vakiinnutetaan Satakunnan hyvinvointialueella.

Hankkeessa hyödynnetään 10 vuoden aikana saatua käyttäjäkokemusta Kotiuttamistyökalusta. Kotiuttamistyökalu on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulussa alun perin arvioimaan ja mahdollistamaan turvallinen kotiutuminen sairaalasta ja tukea kuntoutujan kotona asumista.

Jaa sivu