Funteeraamo – Hyvinvointiteknologialainaamo

Funteeraamo –hyvinvointiteknologialainaamon tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten ja vammaisten digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian kokeileminen matalalla kynnyksellä. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda ja pilotoida lainaamon toimintamalli.
Hankkeen aikana pilotoitava toimintamalli luodaan yhdessä julkisen sektorin, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kokeilujakson kokemusten perusteella voidaan kehittää mallia ja ottaa se myöhemmin osaksi jatkuvaa toimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea yrityksiä tuotteiden tarvevastaavuuden parantamisessa ja palveluntuottajia asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.
Hanketta hallinnoi Satasairaala ja osatoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Porin Perusturvan kanssa. Rahoituksen hanke on saanut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE määrärahoista Satakuntaliitolta.

 

Jaa sivu