Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen, HoiVerKe

Hoitotyön kansallisessa vertaiskehittämishankkeessa on tällä hetkellä mukana viisitoista sosiaali- ja terveysalan organisaatiota. Hankkeessa on tavoitteena kehittää hoitotyöhön liittyviä laatumittareita (hoitotyösensitiivisiä indikaattoreita), joilla voidaan kuvata hoitajien toiminnan vaikutusta potilaan hoidon tuloksiin. Yhteistyön tarkoituksena on potilaan hoidon laadun kehittäminen tuottamalla tietoa kehittämisen perustaksi. Mittarien kehittäminen ja käyttäminen mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen sekä kansallisen vertailutiedon käytön.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on liittynyt hankkeeseen vuoden 2020 alusta. Satasairaalassa seuraamme potilaisiin liittyvinä hoitotyön mittareina painehaavojen esiintymistä, potilaiden kaatumis- ja putoamistapahtumia sekä hoitotyön potilaspalautetta. Lisäksi hankkeen puitteissa seuraamme hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja organisaatioon ja hoitotyöhön sitoutumista vuosittaisella mittauksella. Mittarien tulosten perusteella arvioimme hoitotyön laatua, reagoimme laadun poikkeamiin sekä kehitämme päivittäistä potilashoitoa. Kansallisen vertaistiedon avulla voimme tarkastella hoitotyön laatua suhteessa muiden organisaatioiden toimintaan. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön jatkossa uusia hoitotyön laatumittareita.

Jaa sivu