Hoitotyön kansallinen vertaiskehittäminen, HoiVerKe

Satakunnan hyvinvointialue on mukana kansallisessa hoitotyön vertaiskehittämisessä  (HoiVerKe), jossa on tällä hetkellä mukana viisitoista sosiaali- ja terveysalan organisaatiota.

Tavoitteena on kehittää hoitotyöhön liittyviä laatumittareita (hoitotyösensitiivisiä indikaattoreita), joilla voidaan kuvata hoitajien toiminnan vaikutusta potilaan hoidon tuloksiin. Yhteistyön tarkoituksena on potilaan hoidon laadun kehittäminen tuottamalla tietoa kehittämisen perustaksi. Mittarien kehittäminen ja käyttäminen mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen sekä kansallisen vertailutiedon käytön.

Satakunnan hyvinvointialueella seuraamme potilaisiin liittyvinä hoitotyön mittareina painehaavojen esiintymistä, potilaiden kaatumis- ja putoamistapahtumia sekä hoitotyön potilaspalautetta. Lisäksi seuraamme hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä sekä organisaatioon ja hoitotyöhön sitoutumista vuosittaisella mittauksella. Mittarien tulosten perusteella arvioimme hoitotyön laatua, reagoimme laadun poikkeamiin sekä kehitämme päivittäistä potilashoitoa. Kansallisen vertaistiedon avulla voimme tarkastella hoitotyön laatua suhteessa muiden organisaatioiden toimintaan. Vertaiskehittämällä kehitetään ja otetaan käyttöön jatkossa uusia hoitotyön laatumittareita.

Jaa sivu