Ikäystävällinen Pori

Hankkeen tavoitteena on vähentää yli 75- vuotiaiden kokemaa yksinäisyyttä, turvattomuutta ja osattomuutta sekä tukea kotona asumista.

Hankkeessa hyödynnetään 75-vuotiaille suunnattujen laajojen terveystarkastusten tietoja ja tavoitteena luoda Ikäystävällinen Pori -toimintamalli.

Lisäksi tavoitteena on edistää ikääntyneiden osallistumista eri toimijoiden järjestämään osallisuutta edistävään toimintaan, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä yhteisölliseen ruokailuun. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Jaa sivu