Kuva on Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeen logo. Siinä lukee Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hanke. Kuvassa on Satasairaalan logo S ja Mielenterveystrategia 2020 - 2020 logo.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hanke on yksi STM:n rahoittamista kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita toteuttavista alueellisista hankkeista. Hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat asenteisiin vaikuttaminen, varhaisen tuen tarjoaminen, riskiryhmien tukeminen sekä näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen systemaattisesti.

Hankkeen odotettuja vaikutuksia ovat mm. itsemurhalukujen lasku, nopeutunut hoitoonpääsy, kansalaisten tunnistamisen ja auttamisen osaamisen parantuminen, sote-ammattilaisten osaamisen lisääntyminen sekä median käsittelytavan muutos.

Hanketta hallinnoi Satasairaala ja yhteistyökumppaneita ovat Porin perusturva, Rauma ja Huittinen.

Jaa sivu