Kestävän kasvun Satakunta 2

Kestävän kasvun -hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja jakautuu kahteen osaan. Hankkeen ensimmäinen osa, Kestävän kasvun Satakunta -hanke, toimi esiselvitys- ja konseptointivaiheena vuoden 2022 aikana.

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke on kokonaisuuden jatkohanke, jonka tarkoituksena on nostaa osaamistasoa ja työllisyysastetta, parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa koronan aiheuttamaa palveluvelkaa, siirtää painopiste ennaltaehkäisyn ja kevyempien palvelujen suuntaan sekä vahvistaa kustannusvaikuttavuutta ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Pilari 4:n toiminta on jaettu lisäksi investointeihin ( 4.1., 4.2., 4.3. ja 4.4.), joissa jokaisessa on omat tavoitteensa. Hankkeen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Rahoitusta Kestävän kasvun Satakunta 2 –hankkeelle on myönnetty yhteensä 10,97M€.

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeen toimenpiteet tukevat koko hyvinvointialueen väestöä. Haavoittuvassa asemassa oleville tai paljon palvelua tarvitseville luotavia toimintamalleja voidaan hyödyntää myös muiden kohderyhmien palveluissa. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen laaja käyttöönotto vapauttaa resursseja erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmien kohtaamispalveluihin.

Uusien toimenpiteiden lisäksi hankkeessa jatketaan ensimmäisessä vaiheessa käynnistettyjen vaikuttavien toimenpiteiden kehittämistä ja käyttöönottoa niin, että ne tukevat haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien palveluiden saatavuutta, jatkuvuutta ja yhteensovittamista.

Hankkeella odotetaan olevan seuraavia vaikutuksia:

  1. Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat ja koronan aiheuttama palveluvelka on purettu. 7 vrk:n hoitotakuu toteutuu vähintään 80%:sti Q4/2025 mennessä.
  2. Asiakkaiden tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus palveluissa on kasvanut.
  3. Varhaisen vaiheen ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus on parantunut ja painopiste on siirtynyt pois raskaammista palveluista.
  4. Asiakkaiden osallisuus lisääntyy sen kaikissa muodoissa.
  5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottavuus kasvaa.

Hankkeen kehittämistoimia toteuttaa Satakunnan hyvinvointialue. Toimenpiteet kohdistuvat koko hyvinvointialueelle. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Satakunnan yhteisökeskus ja Satakunnan sydänpiiri.

Jaa sivu