Kestävän kasvun Satakunta 2

Hankkeen toimenpiteet purkavat koronan aiheuttamaa hoitovelkaa ja siirtävät painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin. Lisäksi käyttöön otetaan uusia digitaalisia palveluita osana palveluiden saatavuuden parantamista.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Parantaa oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja hoitotakuun toteutumista sekä purkaa koronan aiheuttamaa palveluvelkaa vaikuttavilla, tietoon perustuvilla asiakaslähtöisillä toimenpiteillä
  • Edistetään alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta
  • Lisätä kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä
  • Siirtää palvelutuotannon painopistettä enemmän ennaltaehkäiseviin, varhaisen tuen tai digitaalisten palveluiden suuntaan, jotta raskaampien palveluiden tarve vähenee
  • Vahvistaa kohderyhmien osallisuutta
  • Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta

> Tutustu tarkemmin hankkeen toimenpiteisiin täällä

> Tilaa hankkeen uutiskirje tästä

 

 

Jaa sivu