SataÄidit

SataÄidit hankkeessa vahvistetaan Satakunnan alueella asuvien päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoa. Tavoitteena on luoda kestäviä hoitopolkuja ja lisätä ammattialaisten osaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt A-klinikka Oy:n Kokemäen palveluiden hankkeelle valtionavustuksen päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden vanhempien hoidon turvaamiseksi.

Valtionavustuksia on myönnetty palveluille, joiden kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät raskaana olevat äidit, vauvaperheiden äidit ja heidät kumppaninsa sekä perheen muut lapset. Hankerahoitus myönnettiin vuodelle 2022. Vuonna 2022 aloitettu SataÄidit-hanke sai uuden avustuspäätöksen myötä jatkoa 1.6.2023.

Koko Satakunnan hyvinvointialueen kattavasta hankkeesta vastaa Kokemäen A-klinikka ja Perheiden palvelut. Vuonna 2022 hankkeessa luotiin malli päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien ja vauvaperheiden hoitoonohjaukseen ja hoitoon. Päihdehoitopolkua kuvaavan mallin lisäksi luotiin oma hoitomalli erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön.

Vuonna 2023 SataÄidit-hankkeen päätavoitteena on päihdehoitopolkua tukevan mallin käyttöönotto Satakunnan hyvinvointialueella ja sen vakiinnuttaminen osaksi hyvinvointialueen toimintaa. Hoitomallissa luodun kaksoislähetekäytännön ja koordinoidun moniammatillisen verkoston avulla voidaan vahvistaa hoitoa heti raskausajasta alkaen.

Lisätietoa ja materiaalia löytyy hankkeen sivuilta: https://www.a-klinikka.fi/ammattilaiselle/hankkeet/paihteita-kayttavien-aitien-tuki-ja-hoito-satakunnassa-sataaidit-hanke

Jaa sivu