SATADUUNIA – Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa

SATADUUNIA -hankkeen päämääränä on parantaa työikäisten palveluiden oikea-aikaisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja sujuvuutta. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset, vammaiset, kehitysvammaiset ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakykynsä tueksi yksilöllisiä palveluja ja rinnalla kulkevaa tukea.

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kokonaisvaltaista tukea kuntoutukseen ja työelämän haasteisiin, jotta ongelmat eivät pitkity.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta. Kehittämistyötä tehdään maakunnallisissa verkostoissa ja työryhmissä. Verkostotyöhön osallistuvat esimerkiksi julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-toimisto, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset sekä asiakkaat. Pilottikohteet ovat Porin perusturva (Pori, Merikarvia, Ulvila), Euran kunta ja Satasairaala. Hankkeen pilotointeja on mahdollista laajentaa myös muihin kuntatoimijoihin.

Jaa sivu