Kuva on otos taidemaalauksesta, tekijä Mikola. Kuvassa lentää haarapääskyjä pilvistä taivasta vasten. Kuvaa on käytetty Satakulttuuria-hankkeen logona.

Satakulttuuria – Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sote-palveluissa

Satakulttuuria-hankkeen päämääränä on lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä tuomalla kulttuurin keinoin laatua ja mielekkyyttä kuntalaisten elämään.

Hankkeen erityistä kohderyhmää ovat päihde- ja mielenterveys ja vammaispalvelujen asiakkaat.

Kohderyhmään kuuluville lisätään mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämyksiin ja kulttuurin tuottamiseen. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan polkuja kulttuurikokemuksiin yhteistyössä sote-henkilöstön ja kulttuurin ammattilaisten kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Satasairaalan, alueen kuntien ja muiden sidosryhmien, mm. järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Hanke saa rahoitusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Jaa sivu