Satakunnan omalääkäri 2.0

Hankkeen kehittämisen tavoitteena on, että hoidon jatkuvuus paranee etenkin lääkärin ja asiakkaan välillä. Lisäksi tavoitteena on parantaa vaikuttavuutta, asiakas ja henkilöstökokemusta, sekä saatavuutta. Kohderyhmänä on koko Satakunnan väestö, mutta erityisesti pitkään palveluita tarvitsevat henkilöt. Hankkeessa kehitetään Satakunnan toimintamallia vahvistamalla erityisesti lääkäri potilassuhteen jatkuvuutta, parantamalla digitaalisen asioinnin ja hoidon mahdollisuuksia sekä parantamalla moniammatillista yhteistyötä lääkäri-hoitaja –työskentelyn lisäksi myös muissa ammattiryhmissä.

 

 

 

Jaa sivu