Satakunnan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti)

Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti)- hanke
TulKoti-hankkeen kehittämistyö kohdistuu Satakunnan kuntien ikääntyvään väestöön, kotona asumista tukevien palveluiden henkilöstöön ja palveluntuottajiin.
Iäkkäät henkilöt ovat merkittävä sote-palvelujen käyttäjäryhmä ja on tärkeää, että heidän palvelunsa järjestetään ja tuotetaan yksilöllisesti, laadukkaasti ja ammattitaitoisesti tulevalla hyvinvointialueella. Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen on TulKoti hankkeen keskeinen tehtävä.
Hankkeella on neljä tavoitetta, joilla rakennetaan laaja-alaista palvelujen kokonaisuuttaa iäkkään ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.
Hankkeen tavoitteet:
– Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä
– Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan
– Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palveluiden laadun
– Palveluiden laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Jaa sivu