Satakunnan työkyvyn kehittämishanke

Työkyvyn tuki tulevaisuuden sote-keskuksissa – toimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

Työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamisen vahvistaminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallinnus. Asiakkaan prosessin sujuvoittaminen mm. digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Parantaa työterveyshuollon ulkopuolella olevien työikäisten kuntoutusprosessissa tulevaisuuden sote-keskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja selkeyttää tehtäväjakoa mm. työttömien terveystarkastusprosessi, walk in -toiminta, terveydenhuollon aloitteellisuuden ja kokonaisvaltaisuuden vahvistaminen sekä työkykykuntoutuksen tarvearviointi ja kuntoutussuunnitelman laadinta varhaisessa vaiheessa. Ehkäistä nuorten opiskelujen keskeytymistä vahvistamalla nuoren kuntoutumisprosessia.

Lisätä ammattilaisten osaamista (työkyvyn tuen toimintamallit, työkykykuntoutus ja kuntoutuksen arviointiosaaminen sekä parantaa viranomaisyhteistyötä siten, että näkyväksi tulee myös kustannusvaikutus.

Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

 

Jaa sivu