Työkykyä Satakuntaan – Satakunnan Työkyvyn kehittämishanke

Työkykyä Satakuntaan – Satakunnan Työkyvyn kehittämishanke on yksi STM:n rahoitusta saavista valtakunnallisen Työkykyohjelman hankkeista, jossa työkyvyn tuki tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja jossa lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöönottoa kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna.

Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamista, lisätä työllistymistä tukevaa kuntoutusosaamista, kehittää sote-keskusten ja maakunnallisten toimijoiden välistä työnjakoa ja mallintaa asiakkaan tarpeista lähtevä työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Tavoitteena on myös pitkäaikaisen työllistymisen tuen kehittäminen heikossa työmarkkinatilanteessa oleville ja selkeyttää sekä vahvistaa työllistymistä tukevan palvelupolun/toimintamallin kuvausta Satakuntaan. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus, sekä vahvistaa ammattilaisten osaamista tuetun työllistymisen menetelmistä.

 

 

Jaa sivu