Satakunta DigiHealth

Satakunta DigiHealth -hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja ja hyvinvointiteknologiaa sosiaali- ja terveysalalle. Kehittämistyötä tehdään asiakkaita ja henkilöstöä aidosti osallistaen ja kuunnellen.

Satakunta DigiHealth ‑hanke tarjoaa mahdollisuuksia teknologioiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun aidoissa asiakasympäristöissä. Hankkeessa kehitettävien tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on edistää asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä sekä luoda uusia työvälineitä sote-alan henkilöstölle. Hankkeessa tehdään myös tutkimusta uusien teknologiainnovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta.

Hankkeen päämääränä on lisätä teknologiaosaamista ja hyvinvointiteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla sekä parantaa sote-palveluiden saavutettavuutta, laatua ja asiakaskokemusta.

Digihealt-hankkeen loppujulkaisu Teknologia työkaverina (Theseus.fi).

Pyörätuolissa oleva ikäihminen pitää vauvaa sylissään syysmaisemassa. Kuvassa on hankkeen EU-rahoituksesta kertovat EAKR- ja Vipuvoimaa logot.

Jaa sivu