SATAVAMY- Satakunnan hyvinvointialueen Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon

Tavoitteena on jalkauttaa Vauvamyönteisyysohjelma koko hyvinvointialueelle, jolloin hyvinvointialueella on yhtenäiset ja näyttöön perustuvat hoitokäytännöt imeväisikäisen ravitsemuksen, varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisessa.

Hoitokäytäntöjen avulla turvataan vauvan / lapsen kasvu ja kehitys, kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden vahvistuminen. Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukaiset toimintatavat ovat vakiintuneet käyttöön siten, että perheet saavat laadukasta, yksilöllistä ja tarpeenmukaista ohjausta.

Jaa sivu