Kuvassa on lapsen tekemä mustalvakoinen piirros ja kirjaimen tapaisia

Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU)

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos toteuttaa TALTU (Talouden taitoja koko perheelle yhdessä) – hankkeen Oikeusministeriön rahoituksella vuonna 2024.

 

TALTU -hankkeen tavoitteena on kehittää työskentelyote, jonka avulla voidaan:

• parantaa lapsiperheiden taloustilannetta,

• kohentaa perheiden taloudellisia toimintamahdollisuuksia,

• lisätä perheen yhtenäisyyttä sekä

• vahvistaa valintojen tekemisen mahdollisuutta.

 

Painopiste on keinojen löytämisessä, jotka edistäisivät vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta talousasioissa niin, että talous voisi olla perheitä voimauttava ja perheenjäseniä yhdistävä tekijä.

 

Hankkeessa isoon rooliin nousevat:

• kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat,

• lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet perheen sisällä,

• suhdeperusteinen sosiaalityö ja systeemisen toimintamallin mukainen työ,

• verkostomainen työskentely,

• kokeilutyöskentely vapaaehtoisten lapsiperheiden kanssa,

• käytäntötutkimuksen toteuttaminen osana hanketta.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat koko Pikassos-alueella sosiaalisesti ja taloudellisesti tukiverkottomat lapsiperheet sekä heidän kanssaan työskentelevät sosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset. On havaittu, että taloudellinen toimintakyky ja taloudelliset toimintamahdollisuudet saatavat herkästi jäädä sivuosaan lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä.

Hankkeessa taloutta lähestytään totutusta säästämispuheesta poikkeavasti ja huomiota kiinnitetään rahan käyttöön liittyviin tunteisiin, talousasioiden käsittelyn vaikutuksiin ihmisten välisissä suhteissa ja talousasioista käytetyn kielen merkitykseen. Hankkeessa etsitään myös rakenteellisia tekijöitä ja ilmiöitä, joihin vaikuttamalla voitaisiin saavuttaa yksittäisiä perheitä laajempia vaikutuksia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja ylisukupolvisten taloudellisen niukkuuden ketjujen katkaisemiseksi.

Hankkeen tavoiteltu tulos on ammattilaisten käyttöön tarkoitettu työskentelyote ja suositukset, joilla pyritään parantamaan lapsiperheiden taloustilannetta ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia sekä lisäämään perheen yhtenäisyyttä ja valintojen tekemisen mahdollisuutta.

Jaa sivu