Teknologian älykkäällä käyttöönotolla uusia palveluinnovaatioita sote-alalle – TÄPS

Hankkeen päätavoitteena on sote- ja teknologia-alan pk-yritysten palveluinnovaatiopotentiaalin lisääminen. Hankkeen osatavoitteena on parantaa sote-organisaatioiden edellytyksiä teknologian käyttöönottoon, sen edellyttämiin toiminnan muutoksiin ja siihen liittyvien maakunnassa jo toimivien tukipalvelujen (mm. testbed) käyttöön. Hankkeen keskeisten toimenpiteiden joukkoon sisältyy myös hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlan (https://wenla.fi/) käyttöönoton edistäminen kansallisesti. Lopputuloksena syntyy uuden teknologian käyttöönoton tukimateriaali.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2023-30.6.2025. Hankkeesta vastaavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella.

Jaa sivu