Terveyttä tuottava perushoito, STEPPI2 -verkostohanke

STEPPI 2 verkostotoiminnan tarkoituksena on parantaa perushoidon laatua ja perushoitoon liittyvää osaamista valtakunnallisesti. Perushoitoon kuuluu potilaan turvallisuudesta, yksityisyydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, inhimillinen kohtaaminen ja kommunikaatio sekä liikkumisesta, hengityksestä, henkilökohtaisesta hygieniasta, pukeutumisesta, ravitsemuksesta sekä nukkumisesta ja levosta huolehtiminen.

Tavoitteena on, että terveydenhuollon organisaatioissa tuotetaan näyttöön perustuvaa, laadukasta ja vaikuttavaa perushoitoa. Lisäksi tavoitteena on potilaan perushoitoon liittyvän ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen sekä potilaan näkökulman huomioiminen.

STEPPI 2 verkostossa kehittämistoimet keskittyvät erityisesti potilaan kohtaamiseen, kohteluun, kommunikaatioon (aktiivinen kuuntelu, kunnioittaminen, arvostus, empatia) sekä potilaan yksityisyyteen. Lisäksi tarkastellaan hoitotyön päätöksentekoa potilashoidossa, hoitajan tilannetietoisuutta sekä perushoidon toteuttamiseen liittyviin toiminta- ja menettelytapoihin. Edelleen on kuitenkin ajankohtaista jatkaa myös hoitotyön kliinisten osa-alueiden kehittämistä, jota toteutettiin tätä hanketta edeltäneessä STEPPI-hankkeessa (2016-2020).

Satasairaalla keskeisinä tavoitteina vuosille 2021-2025 on:
• Hyvän perushoidon kriteerien kehittäminen vuodeosastohoidossa
• Painehaavojen ehkäisyn ja tunnistamisen kehittäminen
• Kriittisesti sairaan potilaan omaisten kohtaamisen ja tukemisen kehittämien
• Potilaan kohtelun ja kohtaamisen kehittäminen
• Potilaan unen tukemisen kehittämisen jatkaminen vuodeosastoilla
• Potilaan kivun arvioinnin ja hoidon kehittäminen

Jaa sivu