Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana

Teollisuudessa ja palvelusektorilla on käynnissä massiivinen tuotteisiin ja palveluihin liittyvä digitalisaatio ja uusien teknologioiden käyttöönotto. Tulevaisuuden sairaalassa tulee vääjäämättä olemaan mittava digitaalinen palvelujärjestelmä. Tulevaisuuden sairaalassa ei ole uusia seiniä, vaan ennemminkin uusia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, joilla hoidon painopistettä siirretään sairaalasta koti- ja avohoitoon.

Kyse on teknologian mahdollistamasta ihmisten käyttäytymisen muutoksesta, joka koskee kaikkia palveluja, myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tämän kehityksen tueksi Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeessa käynnistetään tulevaisuuden sairaalan innovaatioalusta, jossa pilotoidaan, kokeillaan, testataan ja demonstroidaan digitaalisen palvelujärjestelmän komponentteja.

Hankkeen keskeisin uutuusarvo on ainutlaatuinen eri toimijat huomioiva tapa, jolla mahdollistetaan teknologisten innovaatioiden soveltaminen ja testaaminen kliinisessä ympäristössä, ensimmäistä kertaa pysyvänä mallina myös Satakunnassa. Vastaava toiminta on Suomessa keskittynyt lähinnä yliopistollisiin sairaaloihin. Hankkeen ajatuksena on parantaa valtakunnallisia konsepteja ja ketteröittää niitä erityisesti Satakunnan edullisen koon mahdollistamana. Satakunnassa on erityisen laaja robotiikan, tekoälyn ja data-analytiikan toimijoiden verkosto, jonka tietotaitoa hankkeessa hyödynnetään terveydenhuollon ja kansalaisen hyvinvoinnin tarpeisiin.

Jaa sivu