Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä (RAVI)

RAVI-hankkeessa tutkimme ravitsemuksen vaikutusta työikäisten suomalaisten työkykyyn, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitämme keinoja parantaa työaikaista ravitsemusta. Tavoitteenamme on luoda ravitsemusohjaustyökaluja ja -aineistoa, jota kaikki suomen työikäiset ja työnantajat voivat hyödyntää. Näin voimme edistää suomalaisten työterveyttä ja hyvinvointia ravitsemuksen avulla.

Hankkeessa toteutetaan satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, jossa Satakunnan alueen työikäisille tarjotaan ravitsemusohjausta henkilökohtaisen ravitsemusohjauksen sekä ravitsemusaiheisen verkkokoulutuksen avulla. Interventiotutkimuksen myötä hankkeelle saadaan vakuuttava, tieteellinen pohja.
Tutkimuksen tavoitteet:
• Selvittää työikäisten satakuntalaisten nykyistä ravitsemus- ja terveydentilaa sekä työhyvinvointia ja työkykyä.
• Tutkia ravitsemusohjauksen vaikutusta työkykyyn, työhyvinvointiin, tehollisen työajan lisääntymiseen, sairauspoissaolojen vähentymiseen, elämänlaatuun, ruokailutottumuksiin ja ruokavalion laatuun, sekä uneen, palautumiseen ja aktiivisuuteen.
• Saada kansallisesti ainutlaatuista tutkimustietoa työaikaisen ravitsemusohjauksen toimivuudesta Suomessa.

Jaa sivu